Hoe taggen: "Doorgaande route wielrenners"?

https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82925&mlon=4.42750#map=17/51.82924/4.42750
Als je in westelijke richting via het Zalmpad op Oud-Beijerland aanrijdt, dan staat er bij de afslag LA de Bosschendijk op een wit bord met rode letters de tekst “Doorgaande route wielrenners”. Zie ook Mappilary: https://www.mapillary.com/app/?lat=51.82934166667093&lng=4.4276972222235145&z=17&focus=photo&pKey=txMbFFBZ4R1e6csKw8_ZZA
Op het Zalmpad loopt een fietsknooppuntroute naar knooppunt 18 in Oud-Beijerland en ook de (ANWB?)wegwijzers richting Centrum, de veerpont naar Rhoon, de Zinkweg en Nieuw-Beijerland zijn fietswegwijzers.
Rechtuit staat een rood-witte en lastig te nemen fietssluis (met een smalle ‘illegale’ bypass (aarde)), duidelijk bedoeld als snelheidsremmer en naar mij dunkt ook nogal lastig voor aangepaste fietsen, etc…

Maar goed, je kan er als racefietser gewoon rijden, maar mag het ook, gezien het geplaatste bord? Wettelijk lijkt me dat het bord geen status heeft en je zou het kunnen interpreteren als advies.
En dan de vraag of je zo’n situatie moet aangeven in OSM en zo ja, hoe dan? Ik ken voor fietsen geen aparte tags voor uitzonderingen of access voor racefietsen. En kent iemand routeplanners die de racefietsers hier linksaf de Bosschendijk op sturen?

De voorkeursroute voor racefietsen wordt aan het einde van de Bosschendijk RA de Oostdijk op nog netjes aangegeven, maar verder niet meer. Als je daar de weg niet kent, vindt dan maar eens uit hoe je bij de pont naar Rhoon moet komen…

Jullie visie?

Edit: tekst over fietssluis

De informatie op het groene bord naast de fietssluis is hier ook van belang om te begrijpen wat de bedoeling is. Men wil op officieuze wijze bewerkstelligen dat het pad achter de fietssluis een extra recreatief gebruik kent.
Wielrenners mogen er wel langs maar worden geacht hun snelheid zeer te temperen en zich als ‘gast’ te gedragen. Dit zal normaal voor veel wielrenners al reden (horen te) zijn om dit pad te mijden. Het witte bord met rode letters zal als een soort van dringend advies zijn bedoeld. Ook om te voorkomen dat wielrenners die de lokale situatie niet kennen weten dat linksaf een beter alternatief is voor de snelle fietser. Het kan bijv. zijn dat iemand zich heeft voorgenomen de route langs het water te volgen en onzeker is of linksaf hem niet te ver van die route brengt.
Dit is althans zoals ik het zie, zelf recreatief/fanatiek wielrenner zijnde en niet bekend met de omgeving Oud-Beijerland.

Voor een fietssluis, bedoeld om fietsers te remmen in plaats van tegenhouden, zou gebruik van de key traffic_calming wellicht meer op zijn plaats zijn. Zie ook deze discussie.
Ik zou verwachten dat een routeplanner voor wielrenners al wel ‘strafpunten’ toekent aan een barrier=cycle_barrier.

Het groene bord maakt inderdaad duidelijk waarom wielrenners geadviseerd wordt om de aangegeven voorkeursroute te kiezen. Iedere weldenkende wielrenner en zeker als groep van 11 man zoals vanmorgen, peinst er niet over om het gebied De Staart in te rijden, maar het gaat mij eigenlijk om de tagging zodat routeplanners er rekening mee kunnen houden.
Als een routeplanner strafpunten toekent aan een cycle_barrier, dan geldt dit voor alle fietsers en dat geldt ook voor traffic_calming. Er is geen onderscheid in taggings-opties voor de verschillende categorieen fietsen.

Ook de routeplanner van de Fietsersbond houdt hier geen rekening mee als je kiest voor de optie "Racefietsroutes’ - er wordt dan gerekend met surface, breedte, bebouwde kom, etc. en dit geldt ook als je eigen voorkeur instelt “Vermijd alle hindernissen voor fietsers” - de route bij Oud-Beijerland wordt gewoon berekend rechtuit over het Zalmpad en niet linksaf de Bosschendijk op.
Zie: https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?locations=l825668_89349_427404,l1920049_87791_427138&speed=29&routetype=75&penalties=1097-1~50,1060-1~5000&adjustments=1059-1~5000,1058-1~5000&preferences=63

Er is een tag die onderscheid maakt tussen gewone fietsen en racefietsen: smoothness :slight_smile:

smoothness:legs=* :stuck_out_tongue:

Als een routeplanner een optie heeft om specifiek voor wielrenners te plannen dan zou die toch zeker extra op cycle_barrier moeten aanslaan. Ik zie dit niet als een taak van de mapper. Je kunt wel een nieuwe tag gaan toevoegen maar die moet dan ook door een routeplanner worden begrepen én voor vergelijkbare situaties in Nederland worden toegepast. Dan is het veel gemakkelijker en betrouwbaarder als de code van de routeplanner wordt aangepast.

Als de Fietsersbond zelfs met ‘vermijd alle hindernissen voor fietsers’ nog via die fietssluis de route berekent dan zit toch gewoon daar de fout en is het obstakel mogelijk niet eens aangegeven in hun database.

Serieus… je gaat toch geen asfalt fietspad taggen met smoothness=poor (of bad) om racefietsen om te leiden? Er zijn dan wel meer soorten fietsers die er niet meer over willen / kunnen :roll_eyes:

Helemaal mee eens. De routeplanner van de Fietsersbond doet tenminste nog een poging om voor racefietsen een aangepaste route te berekenen, maar andere routeplanners hebben zelfs helemaal geen optie ‘racefietsen’ :confused:
Ik zal op het Zalmpad bij Oud-Beijerland dan ook maar niet aan de gang gaan met extra tags.

Dat laatste. Net als bij OSM moet een vrijwilliger dat editten. Anders weet de planner niet dat het obstakel er is. Ik heb er nu een hindernis alle fietsen opgezet. Als het goed is, is die morgen actief en zou je nogmaals kunnen testen. Even als toelichting, bij de FB is er een aparte editordatabase en een aparte productiedatabase. 's nachts wordt de productiedatabase vanuit de editordatabase bijgewerkt.
Overigens als je zo’n situatie tegenkomt bij de FB, kun je me altijd een seintje geven. Dan zet ik het erin.
De fietsersbond kent 3 fietshindernissen: hindernis lange fietsen, hindernis brede fietsen, hindernis alle fietsen. En los daarvan paaltje (bollard in OSM)

Nee, racefietsen gaan bij voorkeur over ‘good’ of ‘excellent’ terwijl stadsfietsen ook ‘intermediate’ aan kunnen.

Er zijn helaas mappers die een slecht tegelpad of hobbelig asfalt as ‘bad’ taggen. Maar dan is het alleen nog toegankelijk voor tourfietsen.

Er is in de verkeerswet geen onderscheid tussen fietsers en wielrenners en dus geen verkeersbord die een gebod of verbod voor alleen wielrenners regelt. Alleen via een APV zou dit wellicht kunnen. Ik heb de APV van Oud-Beijerland even vluchtig bekeken en niet zoiets gevonden…

Dan zijn er dus de genoemde kenmerken waar een gespecialiseerde routeplanner rekening mee zou kunnen houden. Het is de taak van de mapper om deze kenmerken met de toepasselijke tags aan te geven en de taak van de routeplanner om deze in berekeningen mee te nemen.

En dan is er dus deze situatie waarvan BikePC zich afvraagt of we daar nog iets mee kunnen. Lijkt me vergelijkbaar met adviessnelheid op wegen. Worden die getagd (en zo ja: hoe?) zodat routeplanners daar eventueel rekening mee kunnen houden in de tijdsberekening?

Ik zou denken dat in geval van een rechtszaak over een ongeval de rechter het negeren van een dergelijk (dringend) advies zou meewegen.