[Hoe tag je] dit?

Een soort dijkje van stenen in de lengte langs het water, maar het water kan er overal omheen en overheen, het is vaak onderbroken. Achter het dijkje liggen - ik denk dat je dat grienden zou noemen, die dus periodiek gedeeltelijk overstromen.
Nu is het dijkje niet gemapt, het valt soms onder het water en soms onder het land. Het land is als landuse=forest gemapt, behalve waar je van bovenaf water ziet, dat is dan een stukje natural=water.

Het water is denk ik brak en kent beperkt getijden. Het gaat om de Oude Maas bij Carnisselande.

Ik denk: het dijkje misschien als breakwater (ook waar er geen zichtbaar water aan de landkant ligt)
De grienden als wetland, maar welk type? En binnen het wetland, als daar open water is, en doorsnijdende waterstromen, dat wel als water intekenen (uitsnijden).

Eens?

Het is niet echt een breakwater. In data die we hebben van de 3dShapes import wordt dit getagd als man_made=reinforced_slope. Die tag kun je aanhouden voor consistentie.

Het is geen re-inforced slope; het is geen helling maar een richel van losse stenen en grove kiezel.
( 3DShapes vind ik niet echt een aanbeveling… ik kom nog steeds fake orchards tegen langs de snelwegen…)

PS ik heb het ook even in de internationale helpsupport-sectie gevraagd)

Dit lijkt meer een man_made=groyne (wiki). Niet de klassieke versie die haaks op de waterweg staat, maar wel met dezelfde functie (erosie/afkalving voorkomen).

Kan zowel lineair als als vlak ingetekend worden.

(Voorbeeld).

1 Like

man_made=reinforced_slope is zo’n tag “bij gebrek aan beter”.
Groyne of breakwater zou ook kunnen; maar dat is het eigenlijke ook niet; of wel?

In dit geval zou ik kiezen voor Groyne overigens en als wetland eerder een marsh of indien inderdaad brak saltmarsh?

Dit is oeverbescherming (Engels: bank protection). man_made=reinforced_slope wordt daar inderdaad vaak voor gebruikt, maar dekt de betekenis niet goed.

Het zijn in ieder geval geen golfbrekers (Engels: breakwaters) of kribben (Engels: groynes). Golfbrekers verlagen de golfenergie door golven te breken en zo rustiger water in het achtergelegen gebied te creëeren, vaak bij een haven. Kribben zijn dammen in dwarsrichting in een rivier om de vaargeul op dezelfde locatie te houden (en vroeger om ijsschotsen te breken).

1 Like

Wikipedia komt ook met “revetment”.
Maar dit beantwoordt mijn vraag niet. Toch wil ik het taggen, en liefst met iets bestaands.
MI is het bedoeld tegen golven (van schepen), en ook tegen stroming, en ook tegen wegspoelen van het land. Ik vind het dan nog het meeste lijken op zo’n breakwater die half onder/half boven water ligt. Ik ken er meer voorbeelden van, bijvoorbeeld deze, die tijdens deze opname vrijwel onder water ligt, maar vaak ook helemaal boven water op een stuk bedding ligt.

Dit is ook een mooi voorbeeld (zelfde rivier, trouwens):

Als je rondzoekt vind je ook plaatjes van breakwaters die voor een stuk tegen het land aanliggen en voor een ander stuk in het water uitsteken, ook wel parallel aan het land. Zeker niet alleen maar de bekende havenhoofden.

Dus ik hou het op man_made=breakwater, ik denk dat dat de functie en het uiterlijk het beste benadert.

2 Likes