Hjälp till med NVDB-vägimporten!

Projektets syftet att uppdatera hela vägnätet i Sverige med NVDB (Nationella vägdatabasen) som underlag.

Vi behöver bli fler som hjälper till med detta viktiga arbete!

Uppdatering sker per kommun eller delavsnitt av kommun. Arbetet är i sig inte svårt, när man väl har lärt sig grunderna. Om man behöver hjälp, finns support här i forumet eller PM direkt till mig.

Presentation projektet: Import/Catalogue/Sweden highway import - OpenStreetMap Wiki

Instruktioner: Import/Catalogue/Sweden highway import/Import guidelines - OpenStreetMap Wiki