Highway surface VS BGT fysiekvoorkomen

Ik heb een vergelijking gemaakt van de surface van NL highways tov de BGT wegvakken fysiek voorkomen. De BGT kent een verplicht deel (bgt_fysiekvoorkomen) en een optioneel (=gedetaileerder) gedeelte (plus_fysiekvoorkomen) waardoor sommigen gemeenten alleen een grove indeling hebben (bgt_fysiekvoorkomen) en anderen tevens meer gedetailleerde (plus_fysiekvoorkomen). Hieronder dat overzicht .

bgt_fysiekvoorkomen plus_fysiekvoorkomen
gesloten verharding asfalt
gesloten verharding cementbeton
half verhard grasklinkers
half verhard gravel
half verhard grind
half verhard puin
half verhard schelpen
onverhard boomschors
onverhard zand
open verharding beton element
open verharding betonstraatstenen
open verharding gebakken klinkers
open verharding sierbestrating
open verharding tegels

Ik heb een poging gedaan de OSM surface tags hierop te mappen en als dat een onlogische combinatie oplevert laat ik dat zien op deze kaart (even geduld met renderern) . Oorzaken hiervan kunnen zijn:

1 Eén van beide bronnen is onjuist (of beiden)
2 Ik heb een verkeerde mapping / analyse gemaakt

Bij ver inzoomen zie je ook BGT omtrekgericht. Bij klikken op zo’n weg verschijnt er een popup met features van het OSM element en tevens die van BGT. In het OSM deel kun je doorklikken naar:

OSM
JOSM
Verbeterdekaart (voor BGT terugmelding)
Mapillary

In het BGT gedeelte kun je ook doorklikken maar die links lijken niet te werken. Ik zal eens informeren hoe dat komt.

Rood: trunk en hoger >
Oranje: tertiary >
Paars: de “gewone” wegen (residential, unclassified etc.)
Blauw: Cycleway
Groen: rest

Is er behoefte aan zo’n kaart? Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

NB WMS: https://wms.qgiscloud.com/PeeWee32/OSM_BGT_Surface/

Hiermee kunnen we de StreetComplete vraag “Wat voor wegdek ligt hier” beantwoorden zonder op locatie te hoeven zijn. Dat klinkt heel praktisch.

OSM concrete t.o.v. open verharding, beton element als melding.
Ik heb veel alleen concrete ingevoerd en krijg nu deze melding.
Ik vroeg mij af hoe het landelijk zit op een fietspad.
Hoe vaak de combinatie OSM concrete met

voor komt.

Of dit ook een inschatting is van de bronhouder, per gebied verschillend kan zijn.

wat mij betreft altijd :slight_smile:

bij mij in de buurt meteen maar wat gecorrigeerd, er zijn ook wat BGT fouten zo te zien, ik kreeg de verbeterdekaart nog niet te zien, maar misschien klik ik er net naast… kreeg wel alle BGT velden te zien

→ bij nader inzien geen BGT fout, is een geasfalteerd fietspad langs een klinkerweg. Zou je dan apart moeten tekenen, ofschoon er in dit geval geen scheiding is tussen fietspad en weg. Het vloeit in elkaar over.

Op fietspaden komt zeker bij mij in de buurt |gesloten verharding|cementbeton best veel voor. Ik denk dat dit de meest voorkomende beton variant is voor fietspaden. De andere beton vlakken variant (open verharding | beton element) zijn zo te zien veelal stelconplaten. Dat zie ik zelden.

Zie ook deze site over BGT wegdeel en typen fysiek voorkomen.

edit: typo

Als je op de kaart op zo’n weg klikt dan krijg je (meestal) 2 kopjes te zien.

surface_mismatch_BGT
BGT omtrekgerichtevisualisatie

Afhankelijk van op welke van de 2 je klikt krijg je aanvullende informatie. Als je op de eerste klikt dan krijg je elementen te zien die ik heb bepaald. Daar zit ook de JOSM en Verbeterde kaart bij. Als je op de 2e klikt krijg je gegevens te zien van de BGT WMTS. Daar heb ik geen invloed op.

En verder is het ook mogelijk dat de geometrien van BGT en OSM nogal afwijken. Jouw fietspad dat strak langs de weg ligt is daar een voorbeeld van is. Kortom… het is niet allemaal 100% zeker fout. Er zullen zeker false positives bij zitten.

edit:typo

1 Like

Je kunt in zo’n geval werken met cycleway:surface=asphalt
Zie bijv. hier Way: ‪Joppelaan‬ (‪6823244‬) | OpenStreetMap

1 Like