highway=bicycle en tagging van lanes

Hoi,

Na het lezen van de Wiki over het gebruik van lanes heb ik deze overpass gemaakt, die alle fietspaden laat zien met een waarde >1 voor de “lanes” tag. Dit komt in bepaalde delen van het land vrij vaak voor.

Volgens de Wiki moet deze als volgt gebruiken:

Ik heb het idee dat deze tag nu in NL gebruikt wordt om fietspaden aan te geven die voor tweerichtingsverkeer zijn en voorzien zijn van een middenstreep (althans, de paden in mijn omgeving die ik ken zijn zo getagged).

Volgens de definitie van de Wiki hoort deze tag helemaal niet gebruikt te worden voor een fietspad. Of willen wij een andere definitie? Dan moeten we de Wiki aanpassen.

Ik zit er geen probleem in de lanes tag ook te gebruiken op fietspaden al zie ik het nut ervan meestal ook niet echt.
Soms echter zijn ook op fietspaden meerdere banen en voorsorteervakken waarbij je ook turn:lanes zou kunnen toevoegen (en dan lijkt me een lanes tag ook gepast) al lijkt me dit voor langzaam verkeer minder relevant dan voor gemotoriseerd verkeer.

Overigens kom ik ook vaak oneway=no tegen op fietspaden dat waarschijnlijk met eenzelfde doel wordt toegevoegd als lanes=2

Mij lijkt het gebruik van lanes=2 of oneway=no overbodig voor fietspaden die in beide richtingen gebruikt worden. Alleen oneway=yes is van belang.
In de praktijk zie ik lanes=2 of oneway=no ook vrijwel nergens gebruikt worden op bv. een tertiaire weg met middenstrepen.

Bezwaarlijk is het niet, maar het zou pas zinvol zijn als er ook fietspaden bestaan met lanes=4 :wink:

Temeer daar als er sprake is van lanes of voorsorteerstroken op fietspaden deze niet meer nut hebben dan een Italiaans verkeersbord: een suggestie.

Ik zie ook niet dat routeerders specifiek voor fietsers instructies zullen geven als “voorsorteren in de linker baan”.

En inderdaad: geen oneway=no, hoogstens als note=“dit is geen eenrichtingsverkeer” om hardnekkige mappers die er steeds weer eenrichtingsverkeer van maken te waarschuwen

Maar ik kan het mis hebben…

terwijl de lanes-tag enkel voor gemotoriseerd verkeer is, zijn alle *:lanes tags voor alle verkeer.

Dus als er fietstroken naast de weg lopen zal de som van turn:lanes:forward en turn:lanes:backward niet gelijk zijn aan lanes !

Ik heb nog geen goede argumenten langs zien komen waarom fietspaden niet een lanes tag zouden mogen krijgen. Ja, de wiki zegt dat lanes alleen voor gemotoriseerd verkeer is, maar wat is de reden dat dat daar staat? Ook is het inderdaad heel inconsequent dat :lanes wel voor fietspaden geldt en lanes= niet.

Ik zie namelijk wel degelijk toegevoegde waarde voor zowel lanes=* als oneway=no.

Een lanes=* op een fietspad zou een hint voor de renderer kunnen zijn om het fietspad wat breder te maken of de stippellijn in het midden te tonen (zoals bijvoorbeeld op demo.f4map.com).

Een oneway=no is weliswaar de default voor fietspaden, toch gebruik ik die tag af en toe om voor andere mappers duidelijk te maken dat het hier om een 2-richtingsweg gaat. Om daar de note tag voor te gebruiken, zoals hierboven gesuggereerd, heeft wat mij betreft niet de voorkeur. Als er geen oneway=* tag staat op een fietspad kan dat 2 dingen betekenen: ofwel het is een 2-richtingsweg ofwel niemand heeft nog aangegeven in welke richtingen je mag rijden. Een oneway=no is dan ook duidelijker dan het in z’n geheel weglaten. Ik zeg niet dat we nu overal alle default-waardes aan elke weg moeten hangen, maar in situaties waarin de toegestane richtingen opeens veranderen, of van die fietspaden naast een hoofdweg die maar aan 1 kant liggen, kan het wel degelijk verhelderend zijn (voor andere mappers) dat het om een 2-richtings fietspad gaat.

Ja, vind ik ook. Het liefste tag ik ook oneway=no en oneway=yes op fietspaden.
Juist omdat het bij fietspaden een ratjetoe is. Kijk maar eens bij kruispunten, rotondes. De ene oversteek is tweerichting, de halve rotonde tweerichting, de andere helft niet. Tussen een kruispunt en een aftakkend fietspad is een fietspad voor een klein stukje tweerichting.
Beter om bij fietspaden altijd de oneway te taggen met yes of no.

Beste Richardbrinkman,

Dat maakt een kaart er niet leesbaarder op, het is nu al een strijd om de belangrijkheid (lees dikte van de weergave) op het beeld. Maar het heet ook Demo. Als je voor detaillering gaat, heb ik ook nog wel wat kleine wensen. Wat ook geen duidelijker kaartbeeld geeft :frowning:

Die aanname kun je op vele zo niet alle elementen loslaten, als jij je voorneemt om die aan te vullen, succes. Maar bij nader inzien, toch maar niet, laat default leeg, daar is naar ik verwacht in het verleden uitvoerig over gedelibereerd.

Misschien dit even samenvoegen met het andere topic over fietspaden… :wink: