Helsingin katujen jalkakäytävät

Terve,

Yleinen käytäntö monissa kaupungeissa (kuten Lontoo, Pariisi, Berliini & Tukholma) on merkata jalkakäytävät osaksi tietä tagilla: “sidewalk=*”. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sidewalk
Helsingissä kuitenkin on monen tien kummallekin puolella piirretty omat jalkakäytävät. Miten asian voi ratkaista niin ettei jalkakäytäviä jatkuvasti piirrettäisi uudelleen jo olemassaolevien jalkakäytävien rinnalle?

Hei

Hyvä huomio, joskin omasta mielestäni tuo sidewalk-tagi tien yhteydessä on joissain tapauksissa todella ongelmallinen. Tästäkin tagista ja sen käytöstä olisi hyvä saada enemmän keskustelua ja mahdollisesti jonkinlainen kansallinen konsensus.

Itsenäisesti piirretyssä highway=footway + footway=sidewalk-yhdistelmässä on esimerkiksi se etu, että silloin kun jalkakäytävä kulkee kauempana itse tiestä (vaikkapa puurivistö tien ja jalkakäytävän välissä, ym.), jalkakäytävän voi laittaa kulkemaan todellisella paikallaan. Pelkkä sidewalk-tagi aiheuttaa oikeasti hämmennystä, jos jalkakäytävä kulkee tosiasiassa vähänkään kauempana tiestä. Lisäksi isojen teiden varrella kulkevat jalkakäytävät (vaikkapa Mannerheimintiellä Helsingissä) aiheuttavat saman ongelman. sidewalk-tagin ilmoittaman jalkakäytävän kohdistus menee ihan pieleen jo sen takia, että monikaistainen tie on niin leveä.

Toinen esimerkki tästä voisi olla vaikkapa Jätkäsaaressa, jossa pyörätie väistelee sporapysäkkejä ja kulkee välillä ihan tien vieressä ja välillä kauempana siitä. Tämäkin on ihan mielekästä tietoa, joka kannattaa säilyttää! Toinen erillinen pointti on esimerkiksi erilaisten surface-tagien helpompi luettavuus. Jalkakäytävän päällyste saattaa muuttua (ja tämä on tärkeä tieto) tiestä riippumatta.

Ongelma on myös se, etteivät sidewalk-markatut tiet eroa renderöinniltään mitenkään niistä teistä, jotka eivät ole näin merkattu. Vaikka tagitusta ei pidäkään harrastaa vain jonkun renderöijän pohjalta, on mielestäni enemmän kuin ymmärrettävää, että sidewalk-merkatuille teille piirretään uudestaan erikseen jalkäkäytävät. Toisin kuin jotkut muut spesifimmät jutut, jalkakäytävien olemassaolo on aivan olennainen juttu ja niin kauan kun kartta ei renderöinnissään sidewalk-tagia mitenkään huomioi, ei pidä ihmetellä tagin vähäistä käyttöäkään.

Esimerkiksi esiin nostamassasi Tukholmassa Overpass turbo näyttää, että vain 484 tietä on merkattu sidewalk-tagilla ja niistäkin karkeasti arvioiden vähintään kolmasosaan on piirretty erikseen jalkakäytävät. Erittäin isolla osalla Tukholmankin kaduista ylipäätään on erikseen piirretyt jalkakäytävät (siis niistä, joilla sellaiset on).

Olen aivan samaa mieltä kanssasi siitä että jos on jotakin muuta kuin kymmenen sentin reunakiveys (https://fi.wikipedia.org/wiki/Reunakiveys) niin ilman muuta erillinen jalkakäytävä pitää olla.
Erityisesti pyöräteille koen erillisen tien olevan tarpeellinen ellei ole osa tietä jolloin käytetään “cycleway=lane”. Tien vieressä kulkevan pyörätien “highway=cycleway”:n yhteyteen olisi loogista sitten merkitä myös jalkakäytävä.
Joten näin voisi toimia Jätkäsaaren tapauksessa.
Jalkakäytävän päällysteen voi merkata myös “sidewalk:both:surface=paving_stones

Kummallan lähestymistavalla on hyvät ja huonot puolensa.

Asia alkoi askarruttaa ja ajattelin että katon miten muualla tehdään. Katoin kyseisten kaupunkien keskustat, en lähtenyt tarkistelemaan lähiöitten tilannetta.

Olisi hyvä kuulla muittenkin mielipiteitä. :slight_smile:

Hei vielä!

Hyviä huomioita! Pikainen googlaus osoittaa, että tästäkin tagista on käyty jo vuosia sitten, ymmärrettävästi, pitkiä keskusteluja maailmalla. Hyviä argumentteja löytyy puoltamaan kumpaakin tyyliä. Lisäkeskustelu on aina hyväksi!

Huomautan tosin, että cycleway=lane -tagi eroaa sidewalk-tagista juuri siinä, että tuolloin pyörätie kulkee samassa tasossa ajotien kanssa, mutta on erotettuna omaksi kaistakseen, joten niitä tulisi kaikin puolin (ainakin renderöinnissä, ym) kohdella eri tavalla. Jätkäsaaressa tuo on näköjään korjattu nyt niin, että ‘jalkakäytävä’ on highway=footway + footway=sidewalk, ja pyörätie erikseen highway=cycleway, silloin kun kulkee tiestä erikseen. Voisi tietysti olla highway=cycleway + foot=designated, siloin kun pyörä- ja kävelytiet kulkevat vierekkäin. Jätkäsaaressa tilannetta tosin sekottaa edelleen se, että pyörätiet ovat lisäksi yksisuuntaisia. Paljon tulisi kyllä tageja Välimerenkadun highway:lle, jos käytettäisiin vain sidewalk=* tyyppisiä -lisätageja kaikelle kevyelle liikenteelle.

Täytyy kyllä vastineeksi myöntää, että näyttäähän tuo Välimerenkadun ympäristö aika “täydeltä” kun on kahdeksan eri viivaa (spåran raiteet mukaanlukien) vierekkäin.

Ohimennen sanottuna on todella ärsyttävää, ettei Mapnik-layeri ota huomioon cycleway=lane -tapauksia. Onneksi näkyvät sentään ‘Pyöräilykartta’-layerissa! On selvää, ettei Mapnikissa voi renderöidä kaikkia tageja, mutta jalkakäytävät (miten tahansa tagattuna) luulisi olevan olennainen piirre.

Mutta nyt hiljenen ja annan tässä muille suunvuoron!