Hekjes

Een nuttig overzicht is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/25/verkeersborden-en-verkeersregels-in-nederland.html

(Bijlage 1)

of de bron

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/Bijlage1/geldigheidsdatum_06-09-2011

Inderdaad. Maar bijlage 1 is gelijk aan bijlage 1 RVV 1990 en als pdf makkelijker te hanteren, dacht ik.