Hämta data från bilder?

Får vi hämta data från bilderna som de har lagt upp på Hitta.se? Busstationer, vägtyp, enkelriktat etc är lätt att se på bilderna. Finns det någon diskussion om detta tidigare?

http://www.hitta.se/Gatubild/

Hittade det själv. Vi ska inte använda dessa bilder… :frowning: