Haakse bocht afschermen voor te lange voertuigen

Hallo allen,

Wanneer er geen wettelijke restricties zijn op het maken van een bocht, maar er in de praktijk restricties zijn qua voertuiglengte, wat is de beste manier om dit te mappen?

Als voorbeeld deze doorsteek: https://www.openstreetmap.org/way/41688502. Komend vanuit het oosten is deze scherpe haakse bocht alleen te maken met een niet al te lang voertuig. Hoe kan dit worden verwerkt in de OSM data?

maxlength lijkt mij ongeschikt aangezien deze tag een wettelijke restrictie beschrijft.

Hoor het graag,

Groet,

defluyter

Welkom op het forum!

Als ik de situatie bekijk via Google Streetview dan blijkt de doorsteek alleen toegestaan voor hulpdiensten. Ik weet niet of daarvoor het aangeven van een praktische restrictie zinvol is, maar in theorie zou het kunnen als ze op OSM-gebaseerde navigatie gebruiken.

Op de Wiki-pagina over maxheight staat de suggestie om maxheight:physical te gebruiken voor niet-wettelijke fysieke/ruimtelijke beperkingen.
In lijn daarmee zou je dan maxlength:physical kunnen gebruiken en daarvoor een zo passend mogelijke waarde bedenken.
En dan hopen dat de navigatiesoftware van de hulpdienst een voertuiglengte heeft ingesteld.

Maar… je kunt je afvragen of het wel wenselijk is dat een mapper hiervoor een inschatting maakt. Bovendien zegt lengte (of breedte) alleen niet alles.
Daarbij kan de hulpdienst mogelijk de normale hoek vergroten door bij het insturen de andere rijbaan te gebruiken. Je mag ook aannemen dat een grote brandweerwagen een ervaren en vaardige bestuurder heeft. En in een echt noodgeval zal men het omrijden van een verkeersbord desnoods voor lief nemen.

De surface-tag dient in elk geval te worden aangepast. Die staat al jaren op asfalt terwijl het duidelijk grasbetonstenen zijn (surface=grass_paver).

Op zich een goede vraag, maar in zoals al gezegd in het draadje is het niet de bedoeling om deze tagging hier aan te passen.
De maxlength bestaat wel, meestal is dit met bebording goed aangegeven op de weg, en kan dan gebruikt worden.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxlength

https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&pKey=QZ931qOqFxItpcP7n4kCqQ&lat=52.33785452252941&lng=6.671384173264706&z=17

Belangrijker dan de vraag of een voertuig hier de bocht kan halen, lijkt mij dat OSM hier geen verbinding tussen de zuidelijke rijbaan en de doorsteek kent. Een brandweerwagen die vanuit het westen (H.R. Holstlaan) aankomt, kan volgens OSM niet linksaf de doorsteek nemen, maar moet doorrijden tot het volgende kruispunt.
Als ik de mapillary- en luchtfoto’s mag geloven, is er alleen een (dubbele) doorgetrokken streep, maar geen fysieke belemmering om de andere rijbaan op te rijden. Dan zouden de ingetekende gescheiden rijbanen in OSM toch samengevoegd moeten worden tot een enkele (tweerichtings)weg?

Klopt, dat is het “verfstreep-principe” Alleen bij echt fysieke scheiding, gescheiden rijbanen.

Inderdaad, die verbinding kloppend maken (door rijbaanscheiding in OSM op te heffen) is belangrijker.

Een praktische moeilijkheid om de bocht te nemen geldt eigenlijk alleen vanuit oostelijke richting en dus zou een tag op de doorsteek al niet passend zijn. Dan kom je uit op een afslagbeperking instellen via een relatie maar die zijn bedoeld voor wettelijke beperkingen.
Kortom: het is niet haalbaar of wenselijk om hier iets mee te doen.

Volkomen mee eens.
Bovendien nadert een lange brandweerauto altijd vanuit de andere richting.
Dat is ook de reden dat die doorsteek daar zo geconstrueerd is.

User VRT_OSM houdt zich de laatste tijd bezig met uitruk-routes voor de veiligheidsregio daar
Ik zal hem eens vragen wat hij daarvan vindt.

Ik heb de Nijreessingel even aangepast naar één rijbaan. Wat een verademing om te bewerken trouwens, er lopen nul routes over die weg!