Grote Zone 30 wijken

In Goirle zijn forse wijken die in aaneengesloten Zone 30 area’s liggen met einde Zone 30 borden bij de wijkverzamelwegen. Tientallen highway=residential en higway=unclassified. Ik vind in de Duitse community wel discussies over Zone 30 maar hier niet.

Hoe tag ik dat? Ik weet niets beters te bedenken dan noest maxspeed=30 toevoegen?

Zie hiervoor Key:zone:maxspeed - OpenStreetMap Wiki
Ik zou dus een combinatie van zone:maxspeed=NL:30 en maxspeed=30 gebruiken.

P.s. Volgens Taginfo wordt maxspeed:type=NL:zone30 bijna net zo vaak gebruikt als zone:maxspeed=NL:30.

Ik zou willen zeggen dat we eens na kunnen denken over het consistent maken van deze tagging, maar zodra ik mass edit zeg krijgen gemiddeld vijf mappers een hartaanval en vallen er nog eens twaalf flauw.

okay; maar eens een paar kleine testjes doen voor ik wild ga doen.

Ik ga voor ‘haren uit hoofd trekken’ :crazy_face:

1 Like

Los van de zone info, maxspeed moet je aan elke weg apart toevoegen.
Als je JOSM gebruikt, kun je via Instellingen de tagging Preset One Click installeren.
Daarvan kun je delen in de werkbalk opnemen, ik heb in mijn werkbalk een heel rijtje max snelheid borden.
Dan is het op de weg klikken en op het goede bordje klikken.

2 Likes

Tsja zolang de Wiki beide aangeeft zul je altijd 2 kampen houden: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxspeed:type#Netherlands
Ik zou me er niet zo druk over maken. In het ene geval is de Zone de basis en in het andere geval de Maxspeed.
Ik zou graag eens willen zien dat er een mofa_electric (o.i.d.) komt:
G13 en elektrische mofa's
Proposal talk:ElectricScooters - OpenStreetMap Wiki

Je kunt niet de Wiki documentatie wijzigen terwijl beide varianten in gebruik zijn, en je kunt ook niet de tagging consistent maken terwijl de Wiki beide varianten noemt. Zo blijven we opgescheept zitten met meerdere tags die hetzelfde betekenen.

Dat ziet eruit als een ingewikkelde situatie. Ik heb me niet in die materie verdiept, maar ik help je hopen dat we daar eens goede tagging voor krijgen.

Ja, ik doe alles in JOSM en bedankt voor Preset One Click. Je bedoelt
Edit → Preferences → Tagging Presets → One Click Settings van Dirk Stoecker

right?

yep; werkt!

Tip: zet ook even een Map Paint Style aan die hiervoor gemaakt is, zoals Maxspeed:

Dat maakt het makkelijker om wijken volledig te taggen.

jazeker; in mijn eigen woonwijk ken ik alle wegen dus sla ik er niet zo makkelijk een over, maar elders…

Goeie en gecombineerd met Lane and road attributes krijg je dit met alle destinaties die er op de wegen getagged zijn. De lane geeft aan waar het heen gaat. Bijkomend, perfect voor het mappen van landuse/landcover op constrante weg afstand

Heb van de one clicks two clicks gemaakt omdat ik ook source:maxspeed graag erbij tag.

image

(Weet alleen niet waarom die .svg verkeersbord iconen niet met custom preset opgeslagen worden en op de werkbalk komen. IPV the tekst van the custom preset waardoor die toolbar snel vol is. De iconen van .png doen het wel zoals verwacht.)

Ik weet niet of het telt als een ‘grote klus’ maar ik heb nu alle wegen in Goirle, Riel en omgeving van maxspeed voorzien. Het zijn er veel en het was alleen doenlijk met de suggestie van dvdhoven om dit te gebruiken in JOSM:

Daarna zet je het oneclick 30 bordje in je toolbar
Edit → Preferences → Toolbar

Riel blijkt 1 Zone-30 te zijn dus gaat het erom zeker te zijn dat daarbinnen geen woonerven zijn en om alle Bebouwde Kom borden nauwkeurig juist te vertalen naar van maxspeed=60 naar maxspeed=30

Goirle is veel lastiger: groter en met max 50 tussen de 30 door. Soms moet je een paar keer gaan kijken voor je het begrijpt. Een voorbeeld is de toegang naar de Schets van Grobbendoncklaan hier:
OpenStreetMap Die zit in de Zone-30 omdat je langs het bord kwam toe je de ventweg van de Tilburgseweg opreed.

Wat ik nog moet doen is de Zone-30 zelf ook als area op de kaart zetten.

Vraagje: doe ik dat door de toegangen tot de Zone-30 met, dus effectief de A1 borden zonder de herhalingsborden met rechte lijnen te verbinden?

Dat is niet echt mogelijk. Zo’n zone is gedefinieerd door de wegen (lijnen) die er onder vallen, maar heeft verder geen grenzen zoals een provincie of gemeente dat wel heeft — wel overgangspunten waar die borden hangen.

De lijnen die je zou trekken zijn nergens vastgelegd of verifieerbaar en eigenlijk betekenisloos. Je kan strikt genomen ook niet zeggen dat je ín een 30 km/h zone woont; hooguit dat je áán een 30 km/h weg woont (met wellicht een 50 km/h langs de achtertuin en een 15 km/h woonerf ernaast :slightly_smiling_face:).

3 Likes