Grenzen van een landgoed

Ik wil de grenzen van het landgoed Den Treek Henschoten aangeven zodat het een area wordt. Met welke tag doe ik dat? Ik dacht aan de boundary tag maar kom daar niet echt uit.

Zo te zien is Den Treek-Henschoten een onderdeel van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug:

http://www.openstreetmap.org/relation/2745855

Welke status heeft het gebied? Is het een privé terrein? Is het overal toegankelijk?
Op zich lijkt me die boundary tag wel voor bedoeld voor dit soort markeringen.

PeeWee32 en Marc, Den Treek (http://www.dentreekhenschoten.nl/Het_Landgoed.html) ligt weliswaar in het Nationale park De Utrechtse Heuvelrug maar is een zelfstandig onderdeel van dat park. De gezamenlijke particuliere eigenaren, SBB en Natuurmonumenten hebben samen met de verschillende belangen groepen (gebruikers) ooit een plan uitgewerkt waarin de betrokkenen hun voorkeur konden plaatsen. Ik ben laatst tegen een gelijksoortig geval aangelopen het gemeentelijke ‘Recreatiegebied Jagersveld’ Meer een soort park met weinig regels.

Den Treek Henschoten is een particulier landgoed dat is opengesteld voor publiek. Er gelden een beperkt aantal toegangsregels. Ik zocht eigenlijk naar iets als boundary=estate oid maar kon daar niets van vinden. boundary =national_park komt wel in de buurt maar een nationaal park zou ik het ook niet willen noemen en zoals Marc al zei ligt het zelfs (voor her merendeel) in het nationale park van de Utrechtse Heuvelrug. Omdat er wel regels gelden zou je het met enige mate van flexibiliteit ook een boundary=protected_area kunnen gebruiken. Als ik met overpass turbo naar dat soort gebieden zoek dan lijk het aardig in de buurt te komen van wat ik zoek. Ik moet dan nog wel even kijken wat de protection_class is.

protected_area lijkt me eerlijk gezegd niet een goede vertaling van landgoed. ‘Estate’ is daarvoor toch het juiste woord. Als je googlet op definities kom je bijvoorbeeld ‘an extensive area of land in the country, usually with a large house, owned by one person, family, or organization’ tegen. Dat lijkt me heel aardig de definitie van ‘landgoed’.
Bij ‘protected area’ lees ik toch meer een gebied dat bescherming krijgt op grond van natuur- of architectuur-waarden. Dat is iets anders dan een landgoed.

Ik heb eens in Engeland gezocht naar voorbeelden van estates, maar daar kom ik weinig bevredigende oplossingen tegen, als tourism=attraction of historic=castle (voor een gebied).

boundary=estate lijkt me een goede oplossing. Of misschien place=estate?

Ik voel ook wel wat voor boundary=estate maar omdat dit (nog) geen gebruikte tag is hou ik het voorlopig maar even op protected_area.

Ik had me al eens met Landgoed bezig gehouden, zie reeds de opgenomenbordje link NL:LG
En me wat verdiept in Landgoedgrenzen.

Welke grens data ga jij hanteren.

Ligt dat gelijk met het kadaster perceelsdata, allemaal dezelfde eigenaars?
In het veld kan je de grens niet zien.
En sommige kaartjes geven niet de juiste grenzen ben ik achter gekomen. Vrije interpretatie van kaarttekenaar.

Wat is correct? Die vraag stelde ik mij.

En zo kwam ik provinciale NSW data tegen

NSW grensdata beschikbaar, maar dat is een belastingwet, en niet alle Langgoederen staan er op. Vallen niet altijd binnen de criteria van nsw, agrarische landgoederen.
Vaak valt Landgoed uiteen in verschillende delen.
Er kunnen ook openbare wegen in het Landgoed liggen, eigendom overheid, dat is dus geen onderdeel van het Landgoed.
En daar zie je de creatieve tekenaar die er een gebied van maakt. Vanuit OSM oogpunt verkeerd.

Het is mijn inziens geen protected_ area!
En mag als zodanig niet ingevoerd worden.

Gaan we nu elk groen opengesteld bordje of privat, protected area noemen, nee, toegangsrechten zegt niks over een beschermende factor. Wettelijk is er niets geregeld.
Het is niet iets zoals “beschermend natuurmonument” of “natura 2000”

Waarvan de grenzen niet zijn ingetekend zoals de officiële data.
voorbeeld:
maplayers en overpass

En zie je gelijk dat sommige tags niet kunnen
natural=heath en de access tag dus je mag er met de auto doorheen rijden
De grenzen zelfs over openbare wegen lopen.
en
protect_class 5 voor dit gebied en ook de andere gebieden eromheen, dat er wel degelijk verschil zit protection wel/niet wettelijk vastgelegd.

Opengestelde NSW landgoederen
Den treek en de vele opgegeven stukjes.
Wat mij interesseerde waren de openingsstellingsbordjes, die bij de aanvraag van het Landgoed aangegeven moesten worden op een topografische kaart.

Allroads,

Was dat niet de basis voor de oude subsidie regeling ? Ik ken een aantal van die borden “Opengesteld” maar 't bord staat dan achter een deugdelijke barriere van gaas en prikkeldraad :frowning:
Kun je dat bijhouden ? Om van het Drenthepad maar niet te spreken waar de agrarier, nadat zijn hond geslagen thuis kwam, de toestemming tot overgang ook weer introk.
Ik denk dat we slechts die bordjes moeten mappen die naast de ingang van een gebied staan. En de Wiki is mbt Landgoederen en Landschappen en Buitenhuizen niet erg duidelijk of beter nog voor de Nederlandse situatie kan die wel wat aanvulling gebruiken. Want de grens is dan de norm, maar hoe valt dat bij ingehuurde of verpachte percelen zoals je zelf ook al opmerkte ? IMHO is zon grens toch meer, net als residential, een om en nabij grens, dus indicatief. En wat doe je dan met een goed als dat van Van Rechteren Limpurg bij Dalfsen ? Dat is een postzegel kaart, als relaties taggen ?

Ik ben gisteren bij het secretariaat van het landgoed langs gegaan en e.e.a. over OSM verteld/laten zien. De reacties waren erg positief en er komt zeker een vervolg.

Deze vraag staat nog uit bij het landgoed. Ik heb em vooralsnog ingetekend obv de mij aangeleverde data maar dit is zeker niet 100% nauwkeurig. Ik hoop hier nog een slag in te kunnen maken. Mijn aanname is vooralsnog dat het allemaal van de zelfde eigenaar is.

Ik ben het met je eens dat die toegangsrechten niets zeggen over de beschermingsstaat maar ik sluit niet uit dat er toch sprake is van een “protection_class”. Als ik dit staatje bekijk zou het mij niet verbazen dat class 6 van toepassing is.
Ook hierover zal ik nog informatie gaan inwinnen. To be continued zullen we dan maar zeggen.

NB Ik heb er inmiddels een boudary=estate van gemaakt.
Ik worstel nog met de vraag hoe ik met overpass elementen uit deze realtie kan ophalen. Weet iemand hoe ik bv alle amenity=parking op kan vragen uit dit gebied? Ik heb de vraag ook hier gezet maar er is helaas nog geen reactie.

Ik heb boundary=estate toegevoegd aan de OFM en OSM generic new styles, zodat men Den Treek kan vinden met de Garmin.

De rijksweg en provinciale wegen kunnen nooit binnen een estate vallen.

Zoals gemeld verwacht ik nog input van de exacte grenzen. Als dat helder is zal ik het tzt aanpassen.

Gelderland
Public Domain
NSW Landgoederen
https://opendata.gelderland.nl/dataset/landschap-landgoederen-nsw-begrenzing-provincie-gelderland
https://data.overheid.nl/data/dataset/landschap-landgoederen-nsw-begrenzing-provincie-gelderland