GR5A routeverschillen OSM en www.groteroutepaden.be

LS
Ik ben het NL Grenslandpad aan het nakijken, operator is Wandelnet. Dit loopt volgens Wandelnet voor een groot deel samen met de Vlaamse GR5A tussen Sluis en Hulst.
Dat klopt met de routelijn uit 2018 volgens https://www.groteroutepaden.be/nl/route/47/gr-5a-wandelronde-van-vlaanderen.html
In OSM staan soms hele andere routelijnen.

Als ze daadwerkelijk op de weg gelijklopen, dan zou ik ze graag op OSM gelijktrekken, maar dan liefst in overleg/samenwerking met iemand die het ook kan bevestigen of verifiëren.
Het Grenslandpad wordt momenteel nagelopen door OSM-mers die hun bevindingen zelf registreren of aan mij doorgeven. Zij letten echter niet systematisch op aftakkingen en samenlopen met andere routes.

Wie kan/wil mij hiermee helpen voor het deel van de GR5A tussen Sluis en Hulst?
NB Het alternatief is dat ik de routelijn van groteroutepaden.be ongeverifieerd overneem, met een check:date van 2018-02 (publikatiedatum van het boekje). Ik denk dat die beter klopt dan de huidige OSM-route.

EDIT: GR5A noord, de hoofdroute is na februari 2018 niet meer aangepast in OSM. Dus die kan ik gerust bijwerken denk ik. GR5A zuid heeft wel enkele paar routeaanpassingen na feb 2018. Als ik die even apart kontroleer en zorg dat die behouden blijven, kan ik de rest aanpassen aan de kaart van groteroutepaden.be dd feb 2018.

Akkoord?

Ik blijf het best tricky vinden. Gaat het over drastisch andere trajecten, of gaat het over plaatselijke afwijkingen? En over hoeveel van die afwijkingen gaat het ongeveer?

Op andere trajecten waar twijfel of onzekerheid was zijn in Vlaanderen (ik dacht uit het hoofd door Polyglot?) notes gemaakt met een verzoek tot survey…

Begrijp me niet verkeerd: ik ben ‘pro’ het onderhouden van die relaties. Maar dan liefst wel met zekerheid over ‘ground truth’ en niet blind van een kaartje overnemen.

Ik snap je terughoudendheid. Voor het deel wat samenvalt met het NL Grenslandpad ben ik behoorlijk zeker, omdat het door Wandelnet én groteroutepaden heel precies beschreven wordt, de laatste uitgave van het vlaamse boekje heel recent is en er daarna geen wijzigingen ingevoerd zijn. Nu staan er dus nog stukken in die vele jaren geleden ingevoerd zijn, daarna niet meer gewijzigd, en die door recente heel precieze informatie van twee operators en field survey reports. Als ik echt twijfel gebruik ik viewers zoals mapillary om te kijken of er markeringen staan langs de “officiële” route.

Voor het GR5 zuid heb ik veel minder extra bronnen ter bevestiging, maar er zijn meer recente OSM-wijzigingen die kunnen aangeven of de route inderdaad verlegd is. Als ik echt geen bevestiging heb doe ik niks, maar ik durf zomaar te zeggen dat de route van groteroutepaden (die de routemarkeringen onderhoudt) uit feb 2018 als geheel meer konform de werkelijkheid zal zijn dan wat er pakweg 7 jaar geleden ingevoerd is!

Ik kan het mis hebben, maar volgens mij is er geen hele aktieve groep van mappers die hier systematisch mee bezig zijn. Indien ik dat mis heb: dan is het nu vrij schieten op mij!

Het stuk GR5 dat ik recent gelopen heb was ook best redelijk, maar een permanente omlegging die al weer een tijd bestond en op de weg goed gemarkeerd en op recente routekaartjes ook te vinden is, was toch nog niet op OSM te vinden.

Hoi Peter,
In dit geval zou ik ook geneigd zijn om de GPX van Grote Routepaden redelijk blind te volgen, net omdat het een nieuwe GPX is. Als je situaties hebt waar je specifieke twijfels over hebt, neem gewoon contact op met de provincieverantwoordelijke van Grote Routepaden. Die hebben een enorme terreinkennis en kunnen desnoods hun eigen netwerk aanspreken om iets te verifiëren.

Ik weet niet of je daar in mee bent, maar we hadden ooit het project om samen met Grote Routepaden VZW alle GR-routes in Vlaanderen te valideren aan de hand van de officiële data, maar door gebrek aan opvolging aan beide kanten is daar niet zo veel van gekomen.

Hoi Joost, bedankt voor je reaktie. In NL probeer ik samenwerking met Wandelnet van de grond te krijgen, er is veel welwillendheid maar ook terughoudendheid. Men is toch een beetje huiverig dat zij het echte werk op de weg werk doen en dat OSM dan met de veren gaat strijken. Ik probeer in te zetten op:

  1. Wandelnet stelt de officiële route vast zoals het laatste boekje die geeft,
  2. OSM biedt de waargenomen routewijzigingen die Wandelnet alleen als tekstaanpassingen aanbiedt.

OSM verwijst voor informatie naar Wandelnet (tag operator=Wandelnet en tag website=). Die url is in waymarkedtrails aanklikbaar dus hij adverteert de wandelnetsite waar ook de webshop zit voor de boekjes.

Dat is volgens mij winwin, maar voordat iedereen dat zo ziet, dat duurt nog.

Verder heerst ook bij Wandelnet het idee dat ze de laatste routewijzigingen moeten laten zien, alleen het hoe is nog een lastig punt. Ze hebben een routedatabank, maar je kan niet elke markeerder toegang geven tot dat GIS-systeem om alle wijzigingetjes in te voeren.

Ik ben nu met een van de padgroepen een proef aan het draaien dat de markeerders als ze een routewijziging doen, dat gelijk tracken en dat gpx-je inleveren, dan zet ik dat in de route in OSM (1 relatie per dagetappe). De padcoördinator valideert dat, vervolgens kan het pad als geheel aangeboden worden als update voor de routedatabank. Zo hebben ze op ieder moment de meest aktuele route ter beschikking!

Maar ook in de OSM-wereld en in de wandelaarswereld heerst twijfel of dit zo gaat werken. Ik probeer wandelaars zover te krijgen dat ze hun etappetracks ter beschikking stellen voor controle, ik krijg wel veel duimpjes omhoog (iedereen is voor 100% aktuele routes) maar heel weinig materiaal!

Ik hou me nu even met Vlaanderen bezig omdat het relatie heeft met de NL wandelpaden, en af en toe een beetje omdat ik zelf aansluitende paden en delen van de GR5 wandel.

Als er vanuit Vlaanderen iets over de wandelroutes georganiseerd wordt ben ik van harte bereid om daaraan mee te doen.

Ik heb een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd in GR5A Noord, alleen het deel wat samenvalt met het NL Grenslandpad (LAW11), de meeste heb ik uit andere bron kunnen bevestigen. Een aantal andere delen heb ik laten staan omdat ik die niet bevestigd kon krijgen. Het zou zomaar kunnen dat ze als alternatief gehandhaafd zijn, maar dat de site van Grote Roetepaden de alternatieven niet toont.

Die kennis ontbreekt mij, je zou het boekje erbij moeten hebben en/of op de weg kijken.

Ik ga de padcoördinator van het Grenslandpad vragen of en hoe ze dit afgestemd hebben, ik zie mbv de viewers her en der allerlei nieuwe wit-rode plakkers dus ik neem aan van wel!

Met zo’n dingen zou het altijd handig zijn als ze, naast GPX-traces, ook gewoon van alle aangeduide markeringen die je moet tegenkomen beeldmateriaal voorzien… :slight_smile:

Inderdaad, maar ook dat veroudert waar je bijstaat. De professionele aanleg van knooppuntnetwerken gaat trouwens in NL wel zo. De aannemer maakt een “beeldbestek”, dat is voor elk paaltje, plankje, schildje, plakkertje en infobord een paar foto’s van een dummypaaltje exact waar gepland. Na plaatsing worden die foto’s vervangen. Was erg leuk om te zien, en omdat ik in dat systeem mocht voor een bepaald gebied, kon ik per dag ook OSM bijwerken. De dag nadat het werk klaar was, was het ook helemaal kompleet op waymarkedtrails.

Helaas geldt dit niet meer voor de wijzigingen. En de wijzigingsrondes worden ook aanbesteed, dwz het kan iedere keer een andere aannemer zijn die het uitvoert. Dus dat is weer gewoon ouderwets op de weg gaan kijken wat ze nou weer gedaan hebben.

Ik heb intensief afgestemd met de Padcoördinator van het Grenslandpad, tevens medewerker van de GR5A en van het wandelknooppuntnetwerk. Een grote pluim voor hem!

Het Grenslandpad tussen Sluis en Hulst loopt na een samenwerkingsprojekt geheel gelijk met de GR5A en via knooppunten. De oude markeringen van de gewijzigde stukken zijn verwijderd. Ook de 122 loopt deels over dezelfde paden. Ik heb zeer gedetailleerde informatie gekregen en verwerkt over de precieze route. Omdat ik er toch mee bezig was heb ik de routerelaties van de GR5A Noord en de 122 verbeterd, een paar aansluitingen, foute takjes en sorteerfoutjes opgelost.

Bedankt voor de tips!

De Vlaamse routerelaties zijn helaas te lang om een survey:date op te kunnen zetten.

Nabrander: hier https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=9413003 staat een oud stukje GR5A dat door de afstemming met het Grenslandpad vervallen is. Symbool: “(5a)”. De markering is verwijderd.

Ik wil de routerelatie van dat stukje deleteren, tenzij daar bezwaar tegen is. Ik vraag dat even extra, omdat in NL er mensen zijn die oude routes liever niet wegdoen zolang er nog boekjes circuleren waar ze instaan.

Als niemand bezwaar maakt verwijder ik het oude routedeel op 29 maart 2019.

Voor relaties is er voor zover mij bekend geen ‘disused’ optie…

Is er mogelijkheid om terug te vallen op een ‘detour’ / ‘variante’ route, en bij de variante aan te merken dat die in principe enkel nog op papier bestaat? Dat kan eventueel een middenweg zijn waarmee je niemand tegen de schenen schopt? Als de route echter fysiek onmogelijk zou zijn (en dat dat de reden van de verleggen is) volg ik evenwel de redenering dat verwijderen de betere optie is.

De route is wel fysiek mogelijk. Het is in de officiële route echter geen variant meer en de bewegwijzering is verwijderd. Ik heb in de naam gezet dat het om de oude route gaat, en het kenmerk staat tussen haakjes. Het doet dus niemand kwaad, maar voldoet niet aan de regel dat er wel daadwerkelijk iets op de weg te vinden moet zijn.

Mij lijkt het in deze situatie vanzelfsprekend om deze te verwijderen.

Hartelijk dank voor je werk aan deze route!