gpsfietsroutes.nl????

Dit kwam ik tegen:

De geschiedenis van die node vertelde mij dat gpsfiestroutes.nl er al 4 jaar opstaat, maar dat dat nu een dode link is naar fietsconnect.nl

Ook de gebruikte tag gpsfietsroute_nl_ref wijst naar een lege wiki pagina.

Weet iemand meer van die gpsfietsroutes?

Bovendien nog eens een goede gelegenheid om erop te wijzen dat je - als je een nieuwe tag invoert - ook een bijhorende wikipagina moet aanmaken om anderen te vertellen wat je ermee bedoelt!

gpsfietsroutes.nl is/was een site waar je gps tracks van fietsroutes kunt downloaden.
J. Kelder heeft een aantal jaren terug van het gehele fietsknooppuntennetwerk in Nederland tracks gemaakt, die vervolgens bij gpsfietsroutes.nl ter download werden aangeboden.
Diezelfde tracks zijn gebruikt om in OSM het fietsknooppuntennetwerk in te voeren.
En zo vindt je dus overal nog verwijzingen hiernaar in OSM terug.

Jan Kelder houdt zijn tracks overigens nog steeds bij, ze zijn nog steeds te downloaden en vormen de basis voor een fietsknooppuntenplanner: http://planner.gps.nl/fietsroutenetwerk.html Deze draait op de site van Waypoint, een bekende firma als het om Garmin en navigatie gaat.

Daar is me niets van bekend. :frowning: Wel werden de data t.b.v. de GPS gebruiker per provincie beschikbaar gesteld op de site GPStracks.nl van Ronald Merema, maar die zijn al een hele tijd niet meer bijgewerkt.

Deze wordt idd nog heel regelmatig bijgehouden. De laatste update was die van het vernieuwde fietsroutenetwerk van de provincie Zeeland.
Aanrader van de Waypoint routeplanner is natuurlijk de (overlay)kaart van het fietsroutenetwerk Nederland, die je rechtstreeks op een modernere GPS kunt zetten.

Mijn excuses, dan heb ik 2 sites door elkaar gehaald. Mijn fout.
Zelf ben ik al zo lang niet meer op gpstracks geweest.
De essentie is eigenlijk dat die verwijzingen bij de knooppunten naar gpsroutes niet meer relevant zijn. Verouderde info, net als allerlei AND info.

En de vraag die daar uit voortvloeit is (wat mij betreft): wat gaan we dan met die oude meuk doen?

Het is ondoenlijk om van de individuele mappers te vragen (als je ze al kunt bereiken) of ze alle ooit door hen aangebrachte verwijzingen naar gpsfietsroutes.nl willen verwijderen.
Dus dan moet je dat centraal regelen.
Ik zie hier (overpass-turbo) dat er in het centrum/zuiden van het land:

http://overpass-turbo.eu/s/9ey

498 vermeldingen voorkomen.

Laden in JOSM is binnen 3 seconden geregeld en verwijderen van die nutteloze tag is binnen 6 seconden geregeld.

Of mag dat weer niet?

Ik zou ze maar gewoon laten staan. Dergelijke geïmporteerde fietspaden vind ik in meer of mindere mate minder betrouwbaar (vgl het met de schots en scheef liggende wegen van de AND import) dus ahv die source tag kan je ze eventueel nog traceren.

Ligfietser, je begrijpt me verkeerd: ik wil die fietsroutes ook niet verwijderen maar die link naar een niet bestaande website eruit gooien.
Dus source_rcn moet weg.
Dat is wat ik in mijn overpass query ook heb geteld.

Ik dacht dat je alle verwijzingen naar die site wilde weghalen. Die source tags staan nl ook op fietspaden die uit die database afkomstig zijn. Als het alleen om de nodes gaat, daar heb ik geen bezwaar tegen. Die tags op de fietsknooppunten haal ik zelf ook weg als ik ze tegenkom en ook de tag gpsfietsroute_nl_ref.

Dat zou betekenen dat in dit geval:
http://www.openstreetmap.org/node/43400046#map=19/51.65673/5.27301&layers=N
die hele node verdwijnt. Ik kan niet goed overzien wat het gevolg daarvan is.
Raken dan allerlei relaties verstoord? Die node is daar nl. wel een onderdeel van.

Ik heb nog even een nieuwe overpass-turbo gedaan met alleen nodes die een verwijzing naar die website bevatten.
In Brabant en Limburg zijn dat er ruim 1600.
http://overpass-turbo.eu/s/9fA

Ik heb ook contact gezocht met de persoon die veel van die nodes heeft verzorgd en wacht ook zijn reactie af.

Nee, de node gooi je toch niet weg, alleen toch de tags??
Dat die node ook uit de relatie wordt verwijderd is prima, er staat geen knooppunt (meer) op, die zijn denk ik verplaatst.

Klopt, dat was ik vergeten :confused:

Dan het volgende:
Ik heb even wat statistiek gedaan en zie dat er 163 users verantwoordelijk zijn voor die ruim 1600 nodes die ik eerder noemde.
Als ik zelf nu die veranderingen doorvoer, dan betekent dat in dit geval feitelijk een mechanical edit (zoals it’s so funny enige tijd geleden heeft gedaan met AND tags) en dat mijn naam er als laatste edit bij komt te staan.
Is dat wenselijk of onvermijdelijk?

Of moet ik hier een oproep doen en iedereen vragen zelf zijn eigen edits na te lopen op deze - inmiddels ongeldige - website van gpsfietsroutes.nl?

Dat laatste gaat, vrees ik, niet werken.
It’s so funny heeft voor die mechanical edit een apart account gebruikt, dat makkelijk te herkennen is, zoiets zou nu ook kunnen.

Marc, die 100en mappers zijn niet verantwoordelijk voor die source tag. Dat zal het werk zijn geweest van hooguit een paar man. Die moeten de tags dan maar herstellen, maar aangezien het al lang geleden ingevoerd is kan het best zijn dat ze niet meer actief zijn op OSM. Je zou het ook via JOSM kunnen proberen, dat opschonen. Heb ik geen ervaring mee.

Ik heb via de overpass-turbo de data in JOSM geladen en dat gaat goed. Wijzigen en vervolgens weer uploaden lijkt me geen probleem.

Dat wilde ik ook voorstellen: marczoutendijk_mechanical

Is dat een bruikbaar voorstel?

Voordat ik het definitief uitvoer zal ik eerst een testje met een paar nodes bij mij in de buurt doen.
Bovendien zal ik ook op de mailinglijst mijn plan kenbaar maken, daar krijg ik mogelijk weer andere reacties.

Ik zou wel in het algemeen willen verzoeken om terughoudend te zijn met automatische massa updates. De tags waar we hier over praten zijn geen fouten, maar ze zijn alleen niet meer relevant. In principe heeft niemand dus last van die tags.

De standaard manier om daar mee om te gaan is een lijst met tags die automatisch verwijderd worden zodra de betreffende node bewerkt wordt. Zie https://josm.openstreetmap.de/browser/josm/trunk/src/org/openstreetmap/josm/data/osm/OsmPrimitive.java#L680

Bijvoorbeeld created_by staat ook op die lijst. Die wordt nog miljoenen keer gebruikt, en mag dus weg. Maar het is niet de bedoeling die met een mechanical edit te verwijderen.

Maar omdat ze niet meer relevant zijn, zijn ze juist zeer storend voor de mensen die bv. applicaties ontwikkelen die gebruik maken van die gegevens.
In openpoimap heb ik bv. in het menu Tourism een mogelijkheid om molens te tonen. De informatie over die molens komt (gedeeltelijk) uit de molendatabase voor Nederlandse molens.
Stel nu dat die molendatase verdwijnt of verandert? En ik weet dat niet of krijgt dat pas veel later te horen, dan krijgt de gebruiker van openpoimap iedere keer als hij een molen opzoekt een foutmelding als hij de details van die molen opvraagt.
Als die referentie naar die molendatabase (een website dus) niet meer in OSM staat, kan ik er ook niet meer naar verwijzen en functioneert openpoimap zonder storende bijwerkingen van een onjuiste database.
Ik stond nl. op het punt om ook voor gpsfietsroutes.nl een actieve link te maken, maar merkte toen dat hij niet meer functioneel was.
Uiteraard is die website ooit wel actief geweest, en voor alle websites geldt dat ze ooit niet meer actief zullen zijn, maar het handige van OSM is nu juist dat je die niet relevante informatie weg kunt halen.

Hoe dan ook, wat is de weg om die niet relevante tags op die lijst te krijgen?

Wat betreft source_rcn=gpsfietsroutes.nl heb je inderdaad gelijk. De tag source_rcn is op zich geldig, alleen als die naar gpsfietsroutes.nl verwijst is daar niets meer te vinden. Maar source_rcn kan ook andere, geldige waardes hebben.

De tag gpsfietsroute_nl_ref kun je simpelweg negeren. Doe net of die niet bestaat. Dat moet je ook doen met andere tags die de status “Discardable” hebben.

Tags op de lijst krijgen, lijkt te gaan door een ticket te maken, een voor josm en een voor potlatch2;
https://josm.openstreetmap.de/ticket/7915
https://trac.openstreetmap.org/ticket/4552
Maar degene die dat ticket verwerkt zal wel meer details weten.

Desondanks, als het toch nodig is om een massa edit te doen, ga gerust je gang. Ik zal je niet tegenwerken. En als je source_rcn aanpast, ligt het voor de hand om gpsfietsroute_nl_ref meteen mee te nemen.

Ik heb er gisteren al een aantal opgeruimd bij herstelacties van het fietsknooppuntennetwerk. :slight_smile:

Dat zal ik ook zeker doen. Maar juist doordat ik van plan was er wel wat mee te gaan doen, realiseerde ik me dat een 3 jaar geleden ontworpen app die gebruik maakt van die (toen nog geldige) gegevens, nu in de kou komt te staan omdat de (OSM) database toestaat dat die ongeldige gegevens tot in lengte van jaren “in gebruik” blijven. Dát is mijn punt.
Natuurlijk moet de app-ontwikkelaar ook zijn software onderhouden, en moeten de gebruikers van die app ook weer op de hoogte worden gebracht van een update enz. enz.
Het is toch veel handiger als consistente data kan zorgen voor bruikbare en betrouwbare informatie?
Het hele probleem bestaat niet meer als de OSM database simpel kan worden ontdaan (en dat kan) van al die ongeldige gegevens. Dan kan een app/tool of andere software die (deels) op die data is gebaseerd ook niet onbruikbaar worden.
En als iemand die in onbruik geraakte data wil bewaren vanwege “de geschiedenis”, dan is het toch heel simpel om een OSM database aan te maken met die “junk” data?
Ik weet niet precies welke kant OSM op moet/wil/kan, maar gebruikersvriendelijkheid en gericht zijn op die gebruikers én op de makers van goede apps, is zeker niet de sterkste kant van het datamodel van OSM.

Geheel eens. Het doel van OSM is immers om de beste kaart/geodatabase ter wereld te maken. En consistentie is gewoonweg een aspect van kwaliteit. Prima dus Marc als je via een useraccount marczoutendijk_mechanical Nederland wilt opschonen na discussie op dit forum.

Als ik het goed begrijp gaat het om het verwijderen van:

  1. source_rcn=gpsfietsroutes.nl
  2. gpsfietsroute_nl_ref