Gps во Такси возило?

??? ???, ??? ??? ??? ?? ??? ?? „???“ ?? ??? ???. ?? ??? ??? ??? ???, ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???, ? ??? ? ??? ??? ??? ???, ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ???. ?? ??? ??? http://osm.vidi.mk/?p=33 ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???.

Горан, идејата со таксито ти е супер! Пред еден месец и јас имав таква идеја, барем што се однесува за мапирање на Битола, каде што има безброј мали улички. Таксистите секако мораат да возат до секоја адреса, тоа им е работа, а ГПС уредот би ги снимал сите движења! Духовито, воедно и практично.

Поздрав,
Благадуша