GIS bestanden met correcties voor Gent - kan iemand die verwerken?

Beste mappers,

Bij de DWG ontvingen we het volgende bericht:

En vervolgens de vraag of de DWG dat wilde doorvoeren.
Dit soort aanpassingen valt buiten de taak van de DWG en kan veel beter worden uitgevoerd door ter plaatse bekend zijnde mappers.
Het verzoek was afkomstig van:
Verkeerscentrum – Traffic Control Center
Mobiliteitsbedrijf | Stad Gent
Bezoekadres: Ramen 21-23, 9000 Gent

Is er iemand die GIS bestanden kan verwerken en deze taak op zich wil nemen?
Ik zal dan het e-mailadres van de contactpersoon doorgeven en die contactpersoon ook zelf informeren.

**
Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group **

Marc,

kan je ze doorsturen naar community@osm.be ? we kunnen van daaruit wel bekijken waar het inhoudelijk over gaat.
(o.a. ikzelf kan met die GIS-files uit te voeten)