Gevaarlijke Stoffenroute A'dam .. wie kijkt even?

'k Heb m’n twijfels of dit wel helemaal goed is gegaan bij een startende mapper. . Wie met kennis van zaken kan even kijken?

https://www.openstreetmap.org/user/ESLI/history#map=13/52.4103/4.8884

Weet er niet heel veel van, maar door een relatie “Gevaarlijke stoffen” te noemen wordt het nog geen gevaarlijke stoffen route.

Zie vooral deze pagina voor hoe hiermee om te gaan: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:hazmat

In Nederland staan op de alle tunnels op snelwegen wel de hazmat tags (meestal de tunnel:adr_category uit deze proposal) om gevaarlijke stoffen van een bepaalde categorie te weren. Behalve op enkele plekken rond Den Haag, Dordrecht en Utrecht ontbreekt deze tag.

Zou op de relatie een hazmat=designated tag zetten om te proberen dit verkeer aan te trekken (of routeerders er rekening mee houden vraag ik me af, maar de huidige relatie wordt zeker genegeerd zonder aanvullende tags).
Ik vraag me af of dit verkeer doorgaans toch al niet de route moet volgen die in de vergunning staat, in ieder geval dan voor de eerste en laatste kilometers door bewoonde gebieden.

Ik vermoed dat ambtelijk Amsterdam dit weer zichtbaar wil maken, net als de vrachtroutes en de taxi over trambaan routes.

Dan zijn er m.i. twee mogelijkheden:

 1. Of alle daarvoor in aanmerking komende wegen worden voorzien van de juiste tags. En daarmee kunnen ze dan geselecteerd en zichtbaar gemaakt worden.
  Overigens zou ik dan kiezen voor hazmat=yes, designated suggereert dat ander verkeer er niet mag komen.

 2. Of de daarvoor in aanmerking komende wegen worden verzameld in een relatie.
  De wiki ontraadt het aanmaken van dergelijke verzamelingen.
  De S102 is wel een route, maar S118 is geen route omdat niet alle wegen achter elkaar liggen.

De eerste heeft mijn voorkeur.
Voordeel is dat mappers aan de hand van de verkeersborden ook de juiste tags kunnen toevoegen.

Het nadeel van een routerelatie is, dat deze dermate vaak vernield wordt, dat het een dagtaak wordt om deze compleet en in de juiste volgorde te houden.

En de mofa=designated op een cycleway dan, mogen fietsers er dan niet meer komen?
Designated wil alleen aangeven dat voor dat voertuigtype deze weg de voorkeur zou moeten krijgen tov andere alternatieven waar niet expliciet een no op staat voor dat voertuigtype.
Dit staat ook vrij expliciet in de wiki aangegeven: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Ddesignated

Dat is correct.
Ik zeg ook niet dat designated betekent dat…
maar ik zeg dat dat suggereert (=de indruk wekt) dat …

Er wordt weer gemapt aan de gevaarlijke stoffen route A’dam.
Er is nooit een reactie gekomen van bewuste mapper. Blijf m’n vraagtekens houden.

https://www.openstreetmap.org/user/ESLI/history#map=12/52.3719/4.8659

Ergens anders staat dat designated wordt gebruikt wanneer toegang expliciet staat aangegeven. Dit zou het verschil zijn tussen access=yes (impliciet) en access=designated (expliciet).

Deze relaties zouden wel in OSM kunnen, maar op de huidige manier is wel wat aan te merken:

 • De name-tag wordt nu gebruikt voor een omschrijving in kleine letters (gevaarlijke stoffen). Als dit daadwerkelijk de naam is dan moet het in hoofdletters. Anders moet het in de description-tag.
 • route=road is weinig beschrijvend. Iets als route=hazmat geeft het soort route beter aan, net als dat route=detour een omleidingsroute (U-route) aangeeft.
 • Voor de ref-tag worden straatnamen of wegnummers gebruikt die soms slechts deels met de route meelopen. Dit is waarschijnlijk geen nummer van de gevaarlijke-stoffenroute zelf.

Oke… bedankt voor de adviezen. Ik heb een PB gestuurd met een link naar ons forum. Het is nu aan de mapper om er wat mee te doen. Ander contact lukt helaas niet.

Eigenlijk zouden we de routes en verboden voor gevaarlijke stoffen sowieso beter moeten beschrijven. Ik zie bijvoorbeeld op de Drechttunnel de tag hazmat=C. Dit gaat in tegen wat op de wiki staat over de key hazmat. In werkelijkheid zijn gevaarlijke stoffen vanaf categorie C hier verboden.

Er zijn twee verkeersborden relevant:
C22: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen, vaak gecombineerd met een onderbord met letter vanaf welke categorie het verbod geldt.
K14: Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen.

De categorieën gevaarlijke stoffen voor tunnels zijn in Europees verband vastgelegd vanaf B t/m E. Hierbij is B het gevaarlijkste en E het minst gevaarlijke. Een tunnel wordt gecategoriseerd met een letter, waarbij die categorie en de gevaarlijkere categorieën verboden zijn. In een tunnel met categorie C (zoals de Drechttunnel) is bijvoorbeeld B en C verboden. Een tunnel met categorie A verbied niets en is dus het minst streng en een tunnel met categorie E verbied alles en is het strengst.

Volgens de wiki-pagina over hazmat moeten restricties voor categorieën gevaarlijke stoffen aangeduid worden met een suffix, bijv. hazmat:C=no. In het geval van de Drechttunnel zijn B en C verboden en zal dit dus worden:

 • hazmat:B=no
 • hazmat:C=no

Eventueel kunnen hazmat:D=yes en hazmat:E=yes worden toegevoegd voor de duidelijkheid, maar dan worden het wel veel tags.

Deze categorieën moeten omrijden via een route die wordt aangegeven met bord K14 of slecht een zwarte stip in oranje vlak op de bewegwijzering. Deze route loopt in het geval van de Drechttunnel via de N3, A15, N915 en A15. De route kan worden getagd met een routerelatie. Mijn voorstel voor de tagging daarvan zou zijn:

 • type=route
 • route=hazmat
 • hazmat:B=designated
 • hazmat:C=designated
 • description=route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen om de Drechttunnel te vermijden

In dit geval is hazmat=designated gebruikt voor de route, niet voor de weg zelf. De route is namelijk bedoeld voor deze categorieën gevaarlijke stoffen.

edit: Tunnelcategorie A is bedoeld voor geen restricties

Dat zal een probleem worden…want de n3 gaat binnenkort voor 10 weken dicht…

Ik ben van plan om de volgende landspecifieke tekst toe te voegen aan de pagina Key:hazmat: User:A67-A67/hazmat.

Dit is hetzelfde idee als ik hierboven heb genoemd en dit komt overeen met de manier van taggen zoals het wereldwijd wordt gedaan.

Dankjewel voor jullie tips. Ik ga er naar kijken.

Ik pak regelmatig het pontje bij Velsen en zo nu en dan staat er zo’n grote vrachtwagen op met LPG of iets anders dat niet door de tunnel(s) mag. Ik vind op de wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:hazmat#Netherlands en heb ook dit topic gevonden. Velsertunnel en Wijktertunnel lijkt hier nog niet aan te voldoen. Is het wenselijk om de missende hazmat:B=no / hazmat:C=no / hazmat:D=yes/no / hazmat:E=yes toe te voegen?

Op https://www.velsen.nl/sites/default/files/Gemeenteblad%2011%20mei%202018%20%28week%2019%29.pdf zijn de routes te vinden. Dat ziet er allemaal vrij complex uit.

Ja, die tunnels kunnen in overeenstemming worden gebracht met de wiki.
En “hazmat:adr_tunnel_cat” kan dan verwijderd worden.

Ik heb twee tunnels in de buurt aangepast naar de nieuwe tags en de oude eraf. Was me al eerder opgevallen dat de borden staan vanaf het punt waarbij je alleen nog maar de tunnel in kan dus die stukken weg heb ik ook voorzien van de tags. Zie https://overpass-turbo.eu/s/1eFz