Genetiv-s i kommunnamn

På kommuners hemsidor anges exempelvis Köpings kommun, Kungsörs kommun, men Arboga kommun (alltså inte Arbogas kommun).
Vilka regler gäller för när genetiv-s ska användas i dessa fall?

Ett svar finns hos Institutet för språk och folkminnen:

Ortnamn som slutar på vokal får en s-lös form i etablerade förbindelser med namnkaraktär, t.ex. Malmö hamn, Uppsala domkyrka, Skara stift .

Tillfälliga sammanställningar av ortnamn och ett annat substantiv berörs inte: Malmös stadsdelar, Uppsalas busstrafiknät, Skaras invånare.

Namnen Falun och Kalmar är speciella. I äldre tid slutade de på vokal i grundform. Därför har de också s-lös form i fasta namnförbindelser: Falu koppargruva, Kalmar län, men däremot Faluns äldre hus, Kalmars skolor.

2 Likes

Sidospår: Eftersom t.ex. kommuner och län i OSM konsekvent (tror jag…) skrivs som t.ex. “Bjurholms kommun” medan det i annat material i bland bara står “Bjurholm”, har jag funderat på om jag borde argumentera för att den “kommun”-lösa formen borde läggas in i alt_name eller liknande, för att underlätta när man vill samköra OSM med annat data (säg, FoHM:s Covid-statistik). (Att bara plocka bort s? kommun funkar inte — man får problem med Grums!) Eftersom både kommuner och län är mer eller mindre statiska mängder brukar det dock sluta med att jag har en extern översättningstabell.

Tack för svar. Inte så enkelt med svenskan, även om man har det som modersmål.

1 Like