Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan Utrecht

Aan de Utrechtse mappers en andere geïnteresseerden,

Het viel me op dat er binnen de Ring in Utrecht geen duidelijke structuur van wegen is. Bijna alle doorgaande wegen zijn getagd als highway=secondary, terwijl er bijna geen wegen highway=primary te vinden zijn.

Op de website van de gemeente ben ik op zoek gegaan naar informatie over het verkeersbeleid, en ik kwam uit op het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). Dit beschrijft het beleid tot aan 2020. Hierin wordt wel een duidelijk onderscheid in gemaakt. Verder wordt ook omschreven welke wegen de wijkontsluitingswegen zijn.

Ik wil graag voorstellen om de classificiatie uit het GVVP te gebruiken binnen OSM. Mijn voorstel heb ik uitgebreider op de wiki beschreven. Laat s.v.p. hier weten wat je van dit voorstel vindt. Als niemand bezwaar heeft, zal ik volgende week de wegen binnen de gemeente Utrecht omtaggen.

Prima. Op deze manier krijgen de wegen in ieder geval de indicatie die bedoeld is.

Geen bezwaar tegen het primair t/m tertiair deel, als jij het tenminste niet erg vindt als ik wat zaken naderhand weer net wat anders tag. De kaartjes geven namelijk weer wat men een paar jaar geleden hoopte te bereiken tegen 2020. Dat is echter niet allemaal (al) gerealiseerd. Om een tweetal voorbeelden te geven:

 1. Die straat voor het Casino langs met die hele wazige aansluiting op de Weg der Verenigde Naties is als primair aangegeven. Dat zou ik hem nu zeker niet noemen. Vergelijk hem met wegen als de Vleutense Baan en de Beneluxlaan. Deze zijn breder en de meeste tijd drukker maar slechts secundair in het GVVP.

 2. De wijkontsluitingsweg in Kanaleneiland-Zuid loopt volgens het GVVP gedeeltelijk door de Amerikalaan. Precies door dat deel dat extra smal en ééńrichtingsverkeer is gemaakt. Het meeste verkeer gaat over de Afrikalaan.

Tegen alle overige wegen in de bebouwde kom taggen als residential heb ik echter duidelijke bezwaren. Wegen op bedrijventerreinen, kantorenparken en bijv. de Uithof zijn geen residential wegen. En zo hier en daar zijn er nog wel wat verbindingswegen niet belangrijk genoeg voor tertiar maar duidelijk geen residential.

Ja, v.w.b. de Beneluxlaan heb je gelijk. Je mag daar nu ook nog 70 km/h, en over de Europalaan maar 50 km/h. Ik heb me daar ook over verwonderd.

Het GVVP is al 5 jaar oud, dus voor een deel achterhaald. Toch staat het nog op de website, dus neem ik aan dat er nog geen nieuwere versie beschikbaar is. Misschien is het handig om hierover bij de gemeente te informeren? Ik wil dit wel een keer gaan doen.

Residential wegen: ik ga met je mee v.w.b. bedrijventerreinen en de Uithof. V.w.b. de “grotere” verbindingswegen die niet helemaal een residential karakter hebben, hoe zie je de tagging voor je? Is unclassified dan toch beter? Ik denk het niet. Kun je een voorbeeld geven van een dergelijke weg?

Een prima actie. Ten opzichte van de huidige situatie zal dat een verbetering zijn.
Maar in de details zitten toch een hoop dingen waar ik het niet mee eens ben of die zelfs ronduit niet kloppen. (Eens met Cartinus!)
Het lijkt me goed een poging te doen die zaken te benoemen, al is het maar om enige documentatie te krijgen voor wat er in de kaart staat. Ik zal daarom een poging doen mijn bezwaarpunten te verwoorden. Om het een beetje overzichtelijk te houden zal ik per onderwerp een aparte post maken.

Hou in de gaten dat de lichtblauwe lijnen op blz 27 van het GVVP specifiek OV assen zijn. De classificatie van wegen in openstreetmap richt zich op autoverkeer (toch?). De lichtblauwe lijnen zouden daarom NIET als tertiair geclassificeerd moeten worden.

Berend

STADSASSEN LEIDSCHE RIJN

Leidsche Rijn kent een Noordelijke (Vleutensebaan - Stroomrugbaan) en een Zuidelijke stadsas (Langerakbaan - Landschapsbaan), die terecht als “secundair” geclassificeerd zijn. De gemeente laat de Noordelijke Stadsas als “secundair” doorlopen via de Parkweg naar De Haar. Ten tijde van publicatie van het GVVP natuurlijk een mooi argument om die weg überhaupt aangelegd te krijgen. Maar de Parkweg bedient geen belangrijke bestemming en is in de aanleg duidelijk kleinschaliger dan de Stroomrugbaan. Ik heb deze weg de classificatie “tertiair” gegeven en pleit er voor dat zo te houden.

Een weg die daarentegen niet als secundair in het GVVP staat maar dat in mijn ogen wel is, is de Rivierkom tussen Stroomrugbaan en Landschapsbaan. Deze weg is breed uitgevoerd. Maar ook in de begrijpelijkheid van de kaart vind ik het belangrijk deze te benadrukken: hoe kom je in godsnaam van het noordelijke naar het zuidelijke deel van Leidsche Rijn? Dit is des te nijpender omdat de Europaweg ongelijkvloers kruist met de Stroomrugbaan en dus geen noord-zuid verbinding biedt.

De Liesgrassingel / Dorpeldijk staat niet als tertiair in het GVVP maar verdient dat volgens mij wel, omdat het een van de weinige doorgangen van Leidsche Rijn “naar buiten” is en dat mag je op de kaart best zien.

Ik heb recent een aantal wijzigingen aangebracht in de wegclassificatie in Leidsche Rijn en ben per saldo redelijk gelukkig met hoe het nu in OSM staat.

LAGE WEIDE / DE WETERING

Ik heb recent de Heldinnenlaan (Haarrijn) ingevoerd en aansluitend de route Heldinnenlaan - Proostwetering - Hertogwetering gu-upgradet van unclassified naar tertiary, niet wetend dat deze route in het GVVP als secundair staat. Maar ik vind secundair hier eigenlijk te veel van het goede qua functie en uitvoering. Maar ook voor de rendering: oranje lijntjes worden dikker getekend in Mapnik en dan gaat het gebied met vlak naast elkaar gelegen hoog geclassificeerde wegen wel heel erg dichtlopen.

De route Atoomweg (noord) - Plutoniumweg - Soestwetering - Stadsbaan Noord staat in het GVVP als primair (nu OSM: secundair). Lijkt mij goed: voor mij betekent het een enorme verheldering van het kaartbeeld als je ziet dat er een ringweg rond Leidsche Rijn loopt die het doorgaande verkeer naar zich toetrekt.

 • Haarrijnse Rading in dit licht eveneens: primair
 • Plutoniumweg ten noorden van de Atoomweg is een dead end die zijn huidige tertiaire classificatie nauwelijks verdient (hier zou ooit een transferium komen maar voor het zo ver is…)
 • Atoomweg (zuid) blijft secundair
 • Terwijdesingel: niet upgraden naar primair (hoort niet bij de ring)
 • Stadsbaan midden is niet gereed. Primaire classificatie eindigt bij Koehoornplein. Hogeweide blijft tertiair. Hogeweidebaan: secundair Dan Stadsbaan (zuid) weer primair

PAPENDORP

De verkeersstructuur in Papendorp is zodanig vormgegeven dat doorgaand verkeer hier ontmoedigd wordt: het is een bochtencircuit en een waar doolhof. Ik vond de huidige OSM classificatie beter dan het GVVP.

 • Geen doorgaand verkeer → Churchillaan / Bevrijdingslaan tertiair i.p.v. secundair
 • Haarspeldcircuit Mercatorlaan / Orteliuslaan → alsjeblieft tertiair laten, snap je tenminste nog een beetje hoe het doolhof in elkaar zit.

OVERVECHT NOORD

Het GVVP lijkt uit te gaan van een plan om Zamenhofdreef/Carnegiedreef om te bouwen naar een OV-as en de auto over een route door de wijk te sturen. Dit is echter niet de huidige situatie, Carnegiedreef is nog steeds de wijkontsluiting.
Franciscusdreef staat als primair in GVVP, qua uitvoering van de weg klopt dat wel maar het is geen onderdeel van een doorgaande (primaire) route. Daarom beter secundair laten.
Kortom: laten zoals het is.

Karl Marxdreef / Albert Schweizerdreef staat in OSM (en GVVP) als autoweg. Dat is wat het zou moeten zijn maar de feitelijke uitvoering (70 km/h, stoplichten, gelijkvloerse afslagen) is in mijn ogen eerder “primary”. De ‘noordring’ van Utrecht is natuurlijke wel een doorgaande route in het landelijk net. De huidige oplossing waarbij alleen de rotondes “primary” zijn vind ik erg lelijk. Ik zou er toch voor kiezen hem primary te maken.

OVERVECHT ZUID

Zamenhofdreef - Marnedreef en Moldaudreef staan niet als tertiair in het GVVP, moeten dit volgens mij wel zijn.

ZUIDELIJKE DWARSVERBINDING

Het GVVP lijkt de Balijelaan - Vondellaan resp. Rubenslaan - Venuslaan alleen maar te zien als toegangsweg naar het centrum zonder te onderkennen dat ze ook als interwijkverbinding gebruikt kunnen worden.
Ik zou Koningin Wilhelminalaan - Balijelaan - Vondellaan - Baden Powellweg - Albatrosstraat - Venuslaan - Rubenslaan markeren als een doorgaande ‘secundaire’ route.

EUROPALAAN

En dan het piece de resistence…

Het lijkt mij een verbetering om de route Croeselaan - Van Zijstweg - Tellegenlaan - Den Oudenlaan - Europalaan als primaire verbinding op te nemen zoals aangegeven in het GVVP.
Dit is de primaire uitvalsroute om van Centrum / Jaarbeurs naar de A12 te komen. Zeker van Jaarbeurs bezoekers mag je niet verwachten dat ze zich in het stedelijk wegennet verdiepen, zij kijken gewoon wat de hoofdroute is.
De route via de Europalaan is zeker geen gelukkige. Ik maak mee dat mensen toch meer eerst naar knooppunt Hooggelegen aan de A2 gaan om richting Arnhem te komen simpelweg omdat dat de enige route naar de Ring is die ze begrijpen. Maar ik denk dat we bezoekers van OSM een dienst bewijzen door te laten zien dat die route via de Europalaan naar de A12 bestaat.

Vervolgens zou ik het noordelijk deel van de Den Oudenlaan (Cartinus: “met die hele wazige aansluiting op de Weg der Verenigde Naties”) als tertiair markeren. Dit stuk weg is geen onderdeel van de route. Een hogere classificatie zorgt alleen maar voor verwarring.

WATERLINIEWEG

Het zuidelijk deel van de Waterlinieweg is een voormalige rijksweg die nu door de gemeente beheerd wordt en functioneel onderdeel is van het stedelijk wegennet. Maar qua vormgeving is het nog steeds een autosnelweg.
In OSM staat de weg als autoweg. Toch denk ik dat het voor de begrijpelijkheid van de kaart beter is hem als ‘primair’ te markeren. Je kunt dan laten zien dat hij onderdeel is van een doorgaande ‘binnenring’.

Berend, hartelijk dank voor je zeer gedetailleerde visie. Het blijkt dat we het GVVP helemaal niet nodig hebben :wink: Voor zover ik Utrecht ken (Leidse Rijn en Zuilen/Overvecht ken ik amper) kan ik wel met je meegaan.

Een aantal opmerkingen:

 • Hoe de rendering plaatsvindt doet er in principe niet toe. De slippy map is weliswaar dé meest bekende, maar toch slechts één van de vele denkbare manifestaties van de OSM data.
 • ZUIDELIJKE DWARSVERBINDING: de gemeente probeert juist te ontmoedigen dat er veel verkeer via de Albatroslaan gaat! Dit is ook terecht, aangezien hij vrij smal is, veel fietsers zijn en de woningen dicht op de weg staan. Als je vanaf Amersfoort richting de Jaarbeurs gaat, word je toch weer via de Waterlinieweg de A12 opgeleid, waar je bij Kanaleneiland er weer afkan. Ik zou dit dus tertiair willen houden. De Venuslaan tot de singel en de Balijelaan tot de Croeselaan kunnen wel secundair. (De Croeselaan zelf niet op het zuidelijke stuk.) De Baden-Powellweg is een twijfelgeval.
 • EUROPALAAN: ok, i.v.m. het feit dat de Jaarbeurs een landelijke betekenis heeft, alhoewel het qua aankleding het niet bij de Beneluxlaan haalt.
 • WATERLINIEWEG: dit is ook een autoweg en als zodanig aangegeven met borden (zal morgen trouwens opletten…), met het verschil dat je maar 70 km/u mag. Qua functie is hij wel gedegradeerd, zeker als je hem vergelijkt met de N230. De laatste zou ik alleen al trunk willen maken vanwege de functie.

Klinkt als een plan dat GVVP ook eens voor andere gemeenten op te zoeken!

Ik gebruik voor mezelf het volgende rijtje voor belangrijkheid van wegen waar auto’s kunnen rijden:

… → secondary → tertiary → unclassified → residential → service + track

Daarbij sla ik natuurlijk residential over op plaatsen waar dat niet van toepassing is.

De invalsroute van Kanaleneiland-Zuid over de Vasco da Gamalaan. Komend vanaf de Beneluxlaan heb je aan de hele rechterkant groen. Links heb je achtereenvolgens: een kantoor, een basisschool, een appartementenblok en een wijkwinkelcentrum met een galerijflat erbovenop. Voor het wijkwinkelcentrum langs ga je over twee verkeersdrempels. Dan sluit het aan op de Columbuslaan, die volgens het GVVP tertiary is.

Er is in mijn ogen weinig residential aan deze weg, maar ik zou hem ook niet als tertiary willen taggen. Zeker overdag, als iedereen probeert te parkeren voor de winkels, kun je beter ergens anders langs rijden.

P.S. Zijn voor andere mensen de kaartjes van pagina 27 t/m 40 ofzo ook zo wazig? Die op pagina 26 en aan het einde van het document zijn wel scherp.

Vergrotingspercentage van Acrobat op je scherm verhogen hielp bij mij …

Zonder op details in te gaan: mij lijkt het een goede aanpak om het GVVP als basis te nemen, maar wel te kijken hoe het er in de realiteit uitziet. We mappen tenslotte wat er daadwerkelijk te vinden is, niet wat volgens de gemeente in 2020 het resultaat moet zijn.
Doen dus.

Het zou best kunnen dat de huidige wiki-pagina over highway tagging in NL aan een herziening toe is, maar vooralsnog lijkt het mij juist om die als referentiekader te gebruiken.

Het gebruik van de woorden “primair” en “secundair” in het GVVP moet je volgens mij ook zien in een plaatselijk kader. De wegclassificaties in OSM zijn gepositioneerd vanuit een landelijke optiek. Wat de gemeente als “primair” ziet, kan op landelijke schaal bezien nog altijd een lagere classificatie rechtvaardigen.

Vwb de Waterlinieweg: ik ben het er niet helemaal mee eens dat deze weg er als een autosnelweg uitziet. Er zijn immers geen doorlopende vluchtstroken aanwezig (behalve een paar stukken ten zuiden van de A28) en de borden zijn zodanig dat “niemand” zich zou vergissen. Wat het wel is, is een autoweg buiten de bebouwde kom, en volgens de wiki is highway=trunk dan de aangewezen tagging. Deze “regel” van de wiki pagina is echter heel erg kort door de bocht vind ik zelf. Ook het gedeelte van de NRU langs Overvecht heeft er last van. De primary stukken op de lelijke rotondes (mijn werk ;-() zijn getagd in overeenstemming met de ter plaatse aanwezige borden. De wiki zou expliciet moeten maken dat autowegen in bebouwd gebied best een lagere classificatie dan trunk mogen hebben. Even terzijde, die rotondes zijn geen rotondes maar verkeerspleinen. Ik zou niet weten hoe we dat onderscheid duidelijk moeten maken in de tagging.

In mijn optiek ziet de tagging pagina op de wiki er nog prima uit! En er wordt ook onderscheid tussen binnen en buiten de bebouwde kom gemaakt. Echter aanvullingen en verbeteringen zijn natuurlijk altijd goed!