Gebruiker past kaart aan

Bron: http://www.logistiek.nl/distributie/transport-software/nid12349-cqm-presenteert-slimme-intermodale-routeplanner.html

Dat betekent toch dat men de aanpassingen ook weer beschikbaar moet stellen?

Ja, via het OpenStreetMap project kan iedereen de kaart aanpassen. Wat is je punt?

Volgens mij stelt hij een vraag, nl:
“Dat betekent toch dat men de aanpassingen ook weer beschikbaar moet stellen?”

Alleen als je ervan uitgaat dat men binnen dat project wijzigingen maakt op de kaartdata. Die moeten dan weer terugvloeien in OSM.

Als men ervan uitgaat dat de wijzigingen direct in OSM gedaan worden, waar hebben we het dan eigenlijk nog over? :slight_smile:

Het hoeft niet terug te vloeien naar OSM, het moet slechts onder de (nu nog) CC-BY-SA license blijven. Het bedrijf hoeft geen moeite te doen het terug in OSM te krijgen, het hoeft slechts de gebruiker het recht te geven dat te doen.

In het geval de gewijzigde gegevens op die site WEL aangepast kunnen worden door de gebruikers maar NIET terugvloeien in OSM, dan lijkt het
voor de argeloze gebruiker alsof hij zijn medewerking verleent aan OSM, maar dat dit uiteindelijk dus niet doet.

Hier moet dan wel duidelijkheid over zijn.

Als ik het goed bergrijp willen ze de data gaan gebruiken voor het beroepsgoederenvervoer.
Nu zijn bvb Nederland en Duitsland al redelijk goed in kaart gebracht, maar er zijn ook landen waarbij dat niet het geval is.
In dat laatste geval heb je niet zo veel aan OSM.