Gebruik van access=employees

Op Discord werd het gebruik van access=employees geopperd. De tag is al 1000 keer gebruikt maar heeft nog geen wiki. Ik ben benieuwd wat jullie er hier van vinden.

Hiermee kun je een extra nuance aanbrengen tussen access=private|customers|permissive. Neem als voorbeeld onderstaande parkeerplaats. DIt is bij een bedrijf. Er is geen poort/slagboom en nergens staat ook dat je er niet mag parkeren. Dit terwijl iedereen best weet dat het voor de werknemers (en af en toe een klant) is. Access=private klopt hier dan eigenlijk niet maar access=customers voelt ook raar. De parkeerplaats zou hier dan met access=employees getagd kunnen worden.

De tag kan simpel gedocumenteerd worden en worden gebruikt. Ik zou best voorstander van deze nuance zijn.

H’m, zolang er geen bord staat dat aangeeft dat parkeren alleen voor werknemers toegestaan is, zou ik daar niets willen taggen. Overigens is de tag ‘permissive’ toch ruim voldoende? Deze geeft aan dat niet iedereen daar zo maar mag parkeren.
En het zijn natuurlijk niet alleen werknemers, maar ook wergevers, klanten, bezoekers, service-monteurs etc.

“alleen voor medewerkers” zou ik simpelweg als “private” taggen. Dat is in feite hetzelfde, namelijk niet publiekelijk toegankelijk ofwel privéterrein, en de beheerder van een locatie geeft aan wie er wel mogen komen.

De parkeerplaats die als voorbeeld werd genoemd zou ik niet met private of employees taggen, want in tegenstelling tot privétoegang voor medewerkers van de locatie mag hier dus ook een klant parkeren en er staat verder niets qua toegangsrestricties aangegeven.

Maar je wilt toch ook niet dat deze parkeerplaats als openbare parkeerplaats op de kaart komt (je auto er neerzetten en een stukje gaan wandelen lijkt me niet de bedoeling).

Permissive geeft toch aan dat iedereen gebruik mag maken van het stukje priveterrein (parkeerplaats in dit geval) maar dat de eigenaar ten alle tijden het recht heeft om de toegang in te trekken. Permissive op bovenstaande parkeerplaats betekend alsnog dat het een publieke parkeerplaats is.

En dat er af en toe een klant of monteur parkeert zit dan bij access=employee in. Het hoofdgebruik is nog steeds door werknemers.

Het lastigste aan andere waarden dan de gangbare access-tags in access=* is dat een waarde als access=employees een heel ander soort aanduiding is dan yes/no/permissive/private. Het is eigenlijk een vorm van access=private waarbij je aan wil geven wie er dan wel bij mogen (want dat is bij access=private altijd het geval; iemand mag er wel bij).

Heeft iemand misschien al eens ergens geopperd die toelichting onder een andere tag onder te brengen die je samen met access=private gebruikt? access:private=employees of access:private:for=employees bijvoorbeeld. Strikt genomen zou dat ook voor access=customers gelden. Zo voorkom je dat renderers en routers die niets met die nuances willen (en dat zijn de meesten natuurlijk totdat je 50.000 keer access=employees hebt) er niks mee kunnen, en maak je een nette scheiding van toestemming (yes/no/permissive/private) en toelichting (alleen voor medewerkers/bezoekers/patiënten/bewoners).

Alternatief is om access=customers breed op te vatten in plaats van letterlijk. Dat wordt op de talk-page van access=customers ook geopperd. Je interpreteert het dan als 'toegang voor mensen die hier iets te zoeken hebben (werk/winkelen/kerkgang in het gebouw/op het terrein dat er bij hoort).

Helemaal mee eens!
Verbijzondering apart en het mooie is, dat je dat ook makkelijk kan uitbreiden.
En de waardes van de access tag blijven onveranderd.

Idem eens met Jeroen…
Iemand die iets te zoeken heeft in het bedrijf… horeca…e.d. is customer.
Iemand die z’n auto parkeert en de fietsen van de drager haalt heeft er niets te zoeken.
Meestal staat het wel aangegeven… of het helpt is een 2de.

En als ik in een Alpendorp de auto, met fietsdrager, bij een supermarkt parkeer, een koffie daar koop en vervolgens mezelf afbeul? Ben ik dan customer of niet? :slight_smile:

Dat heet een retorische vraag … ik heb zo ook wel eens de regels gebogen, dus ja :wink:

Ik parkeer bij voorkeur bij de Jumbo als ik ga fietsen. :smiley:

Maar access=employees is het zelfde soort aanduiding als access=customers. Zowel access=private als access=customers zijn qua betekenis heel duidelijk, tis prive of voor klanten. Werknemers onder access=customers plaatsen is niet heel intuitief.

Overigens wordt op de talk-page van access=customers de combinatie tussen klanten en werknemers benoemd. Bijvoorbeeld als een supermarkt een P heeft waar zowel de klanten als werknemers parkeren. De P op de foto is duidelijk voor werknemers (en uiteraard af en toe voor klanten die langskomen) maar hoofdzakelijk voor werknemers.

Taginfo laat overigens ook zien dat er access tag bestaand voor forestry, argiculture, residents en emergency. Allemaal specifiekere uitwerkingen van bijvoorbeeld private en permissive.

Access=emergency staat als “potential tagging mistake” op de wiki van key:access :wink:

Ik ben dan meer voorstander voor iets algemeens of een subtag (private=* ofzo), anders zitten we straks met access=employees;customers;visitors;delivery. Employees vind ik overigens best wel “private”, net als “bewoners” voor “huis” ook private zijn

Mijn voorkeur zou uit gaan naar access=private als er een slagboom of bord staat.

Staat er niets, maar is het duidelijk geen openbaar parkeerterrein, dan access=permissive. Al zou ik geen moeite hebben om er access=private te gebruiken. Je gaat je auto toch ook niet op de oprit van een huis parkeren, ook al staat er geen bord?

Bij een winkel waar parkeren alleen voor bezoekers is (en er staat een bord), alleen dan zou ik access=customers gebruiken.

Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_weg vallen onder een “Eigen weg”:
Bij een eigen weg kan worden gedacht aan wegen op ziekenhuisterreinen of terreinen van universiteiten. Ook het parkeerterrein van een supermarkt of een paadje van een particulier naast zijn woning, waar eenieder gebruik van mag maken, kunnen hieronder vallen.

En tegelijkertijd:
Een eigen weg is in Nederland in principe voor iedereen toegankelijk. Het betreden van andermans grond is namelijk toegestaan, behalve als de grond is afgesloten, er schade ontstaat, of door de eigenaar kenbaar wordt gemaakt dat het betreden verboden is, bijvoorbeeld door een bordje "Verboden toegang voor onbevoegden. Art. 461

Dus tenzij de eigenaar van een eigen weg (en dus ook een parkeerterrein) duidelijk kenbaar maakt dat er een beperkte toegang geldt voor het terrein, is het dus voor iedereen toegankelijk.
Ik zie op de foto van Cartographer10 geen beperking v.w.b. de toegang tot het terrein, dus valt er niets qua access=* te mappen.

BW 5:22 https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-5/artikel22 zegt letterlijk:
Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald.

Oke duidelijk.

Dit is wel een interessante. Als er dus een hek en poort om het terrein staat, de poort overdag openstaat en er geen bord met verboden toegang staat mag iedereen dus gebruik maken van de parkeerplaats? Momenteel tag ik die p’s met access=private. Of is de aanwezigheid van een groot hek “of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden”?

Je mag andermans erf in 2 gevallen niet betreden als:
-Het afgesloten is
-Er op duidelijke wijze kenbaar gemaakt is dat het niet mag.

M.i. voldoet een hek om een terrein met een open poort daar niet aan. Maar staan er meestal ook niet bordjes als er zo’n hek met een poort is? En een 2e maar, zou jij je auto daar willen parkeren en de kans lopen je auto achter een afgesloten hek te vinden?

Persoonlijk heb ik er niet zo veel moeite mee om een omhekt terrein met een open poort als access=private te mappen i.t.t. tot de foto in je eerste posting die m.i. niet duidelijk aangeeft wie de beheerder wel en niet op z’n terrein wil hebben.

Overigens kan een mondelinge melding van een terreinbeheerder ook als duidelijk kenbaar begrepen worden. Maar dat is dan alleen aan jou.

edit: Typo

Ik denk dat “hinder voor de eigenaar” ook al ruim te interpreteren is: waar jij je auto zet kan een ander al niet meer parkeren, waardoor je er al snel aan voldoet. (Ik heb geen juridische achtergrond overigens)