Gebouw op BGT, niet op BAG

Hallo allemaal.

Het komt vaak genoeg voor dat een schuurtje wel op de ondergrond vanuit BGT staat ingetekend, maar niet in de ondergrond van de BAG.
Mijn vraag is: wat zijn de voorwaarden dat gebouwen door het Kadaster in de BAG worden opgenomen? En verschillen die voorwaarden van gemeente tot gemeente voor wat betreft de BGT?
En tekenen we die gebouwtjes ook in?

Ik teken zelf kleine schuurtjes/tuinhuisjes in tuinen niet in, behalve als ze in de BAG staan.

Ik dacht dat de BAG alleen door de gemeente gevuld werd, niet door het kadaster.

De BAG is nog steeds in opbouw. Ik zie de laatste maanden dat sommige gemeentes massaal kleine gebouwen in de BAG aan het zeten zijn.

Wanneer een klein bijgebouw wel of niet in de BAG opgenomen wordt weet ik ook niet. In het verleden hebben sommige gemeentes ze juist verwijderd.

Ik zou een alleen in de BGT getekend gebouwtje (meestal een schuurtje, afdak etc.) zeker niet zomaar intekenen, maar pas nadat je geverifieerd hebt in het veld of het er staat, een schuurtje of een afdak betreft.

Dit los van de irrelevantie (imho) om elke scheet te mappen… :slight_smile:

De BAG is niet meer in opbouw. Dat was in 2010. Wel zijn er veranderingen. In 2018 is er een wetswijziging geweest voor de BAG. Hierdoor kwamen onder andere meer gebouwen in aanmerking als pand. Maar niet met de verplichting ze gelijk op te nemen in de BAG.

Iets anders dat speelt is dat de opbouw van de BGT klaar is (rond 2018) en de eerste keer een mutatie signalering (= zoek alles wat nieuw is, weg is en gewijzigd is) is gedaan. Uit die mutatiesignalering komen in sommige gemeentes veel gebouwen naar voren. De ene gemeente kiest ervoor om dit op te nemen als BAG panden volgens de nieuwe wet en de andere als BGT gebouwen. Welke gelijk heeft doet er niet toe en de keuze hangt af van de gemeente. Vaak zijn het hele praktische overwegingen.

Wie houdt nu de BAG bij en wie de BGT? De BAG wordt bijgehouden door de gemeente. Alle wijzigingen worden naar het Kadaster gestuurd. Het Kadaster stelt het vervolgens weer beschikbaar voor afnemers en inwoners. De BGT wordt bijgehouden door verschillende organisaties (bronhouders), waaronder gemeente, waterschap, prorail en provincie. Dat hangt af van wie het stuk grond in beheer heeft. Ook die gegevens worden weer naar het Kadaster gestuurd en beschikbaar gesteld.

In principe zijn voor alle brondhouders (gemeente, provincies, waterscchappen, etc.) de regels en richtlijnen gelijk. Het zijn landelijke regels. Maar je ziet een heleboel lokale verschillen. Soms bewust, soms onbewust en soms iets uit het verleden dat er nog in staat. Over heel Nederland bekeken zijn de verschillen verwaarloosbaar denk ik.

Met in opbouw bedoel ik dat ik zie dat er bv. in een maand een paar honderd kleine gebouwen (geen huizen) in de BAG bijkomen. En de volgende maand gebeurd dit in een ander deel van de gemeente. En dat gaat nu nog steeds door.

Tot zeker eind vorig jaar werden massaal geometrieën van gebouwen aangepast in de BAG (waarschijnlijk waren ze toen pas ingemeten).

Ah zo. Dat krijg je als je midden tussen BAG en BGT werkt :/. Dan hebben termen als in opbouw een andere waarde als voor andere mensen. Een stukje beroepsdeformatie zeg maar. Maar inderdaad ze gaan en komen met honderden gelijk die gebouwen. Hopelijk volgend jaar niet nog een keer.

Dat bijvoorbeeld panden dubbel in de registraties staan is meer mensen opgevallen. Toevallig gisteren de terugkoppeling gehad van het basisregistratie gebruikersonderzoek en een van de punten daarin was dat sommige zaken in meerdere registraties staan. Dus wellicht dat dit op termijn rechtgetrokken wordt. Zal wel een meerjaren project worden.

Voor de geinteresseerden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/03/gebruikersonderzoek-basisregistraties-2020