Gdzie zgłaszać błędy i usprawnienia?

Gdzie można zgłaszać bugi i propozycje nowych funkcji/usprawnień?
Chodzi mi o:

  1. Styl, który jest używany na osm

  2. Obecne forum

  3. Stronę osm? W sensie, co się wyświetla po zalogowaniu lub przed logowaniem itp
    Chciałem zaproponować możliwość zmiany domyślnych ustawień wyświetlania po zalogowwaniu, lub zapisania do cookies. Niestety, ale jak ktoś kiedyś powiedział na starym forum, na polskim osm zebrało się towarzystwo wzajemnej adoracji i forsuje tylko swoje (nieraz absurdalne) pomysły, ignorując opinie innych. Mam nadzieję, że da się te pomysły ominąc po zalogowaniu.

1. GitHub - gravitystorm/openstreetmap-carto: A general-purpose OpenStreetMap mapnik style, in CartoCSS

3. GitHub - openstreetmap/openstreetmap-website: The Rails application that powers OpenStreetMap

2 Likes

2.Obecne forum
Konfiguracja (ta instancja forum): 🐞 This forum issues and requests - OpenStreetMap Community
Zgłaszanie błędów Discourse: Create Bug Reports for Discourse on Meta - users - Discourse Meta
Propozycje nowych funkcjonalności: Request new features for Discourse - documentation - Discourse Meta

1 Like