Forten rondon Antwerpen - Fortengordel evenement op zondag 20 mei 2018

Mocht onder uw aandacht brengen dat tijdens de tiende editie onder andere 24 forten en drie schansen geopend zullen zijn : onder andere om mappers de gelegenheid te geven de toestand ter plekke in ogenschouw te nemen.

Daarbij een drietal -blijkens de site van de provincie- verrassende nieuwkomers : fort Ertbrand en het Mastenbos bij Kapellen, de schans van Schilde, Fort Haasdonk en Landmolen Kruibeke. Laat u niet verwarren door ‘2017’ in de link : https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/fortengordel-2017.html

Op https://www.fortengordel.be/programma/ ziet men dat ook Bornem, Koninghooikt, Lier, Steendonk en Walem exclusief geopend zullen zijn.

Op http://www.fortengordels.be/forten treft men een kaart / satellietfoto met de onderscheiden forten, schansen etc.

Voornemen Fort 7 en naastliggenden op te nemen, mocht u zich coördineren zodat beschikbare menskracht goed verdeeld zal zijn?