Förslag på administrativa indelningar i Sverige

Jag föreslår (och har lagt in på map features) följande nivåer på administrativa indelningar i Sverige:

admin_level=2 for national borders

admin_level=4 for Landsdelar
(3) Svealand, Götaland and Norrland

admin_level=5 for Landskap
(25) Example: Småland, Öland etc

admin_level=6 for Län
(21) Landsting in Sweden) Example: Stockholms län, Uppsala län etc

admin_level=7 for Kommun
(290) Example: Solna, Alingsås etc

admin_level=8 for Stadsdelsområde/Stadsdelsnämdsområde
Example: Spånga/Tensta, Skarpnäck etc

admin_level=9 for Stadsdel/Primärområde
Example: Kungsholmen, Södermalm etc

Vet nån om man kan få tag på öppen kartmaterial som visar kommun-, läns- och landskapsindelning? Sånt borde ju finnas defnierat nånstans, och vem har rätt till det om inte medborgarna?

Jag kontaktade länsstyrelserna för att kolla vad som gäller med deras geodata:

Nästa steg blir alltså att fråga Lantmäteriet om/varför administrativa gränser/definitioner inte är fritt tillgängliga.

Jäkligt konstigt att administrativa gränser skulle vara licensbelagda! Kollar du upp det med Lantmäteriet? Ska bli intressant att läsa deras svar.

Kommunerna har egna lantmätare och eget material som kan vara lättare att få använda. Själv fick jag skriftligt godkännande att använda Stockholms kommungräns i OSM…

Jag pratade nyss med en kille på Lantmäteriet, men han kunde inte ge något svar nu. Han bad mig maila frågan, så skulle han ta upp den på något möte de ska ha.

F.ö. är det ju trevligt att fritt fram kunna använda nationalparker o.d. (riksintressen) vilka är definierade av länsstyrelserna.

Ja det är verkligen kalas! Måste kolla vad som ligger i de där databaserna… Spännande!

Någon som har koll på hur man konverterar till gpx eller annat användbart format?
När jag kör gpsbabel -i shape -f fil.shp -o gpx -F fil.gpx på någon av .shp-filerna som jag lyckats ladda ner så blir det bara en gpx-fil utan någon som helst relevant data i.

Jag har letat efter verktyg som kan göra nåt vettigt av shape-filer, men inte hittat nåt riktigt lyckat. Ett intressant program hittade jag här, men eftersom LST:s data är i RT90 går det inte att använda rakt av. Efter lite sökning på wikin hittade jag den här sidan om konvertering till/från olika projektioner. Jag hackade ihop ett skript som använder shp2text och proj. Om nån är intresserad kan jag lägga upp det nånstans.

Det låter som en bra idé, egentligen så skulle ju svn.osm.org vara bäst.

Har ni kollat på QGIS?

Idag fick jag äntligen svar från Lantmäteriet angående kommun- och länsgränser. Här är mailet jag skickade 2008-09-10:

Efter ett antal telefonsamtal och nytt mail till hon som har tagit över ärendet kom så svaret:

Som jag skriver tycker att det skulle vara märkligt om sådan data inte är offentlig. Frågan är om de tycker att de har copyright på den eller om de menar att de vill ha betalt för de utgifter de har haft med att ta fram datan. Hur skulle de ställa sig om man betalar för datan och sedan sprider den vidare? Får ringa igen, antar jag (blir dock först nästa vecka).

Har fått för mig att GB och Sverige har samma syn på många saker så jag tror att LM och OS kommr att reagera ungf likadant.

Pratade med Lantmäteriet idag, och redde ut lite om hur det funkar egentligen. Länsgränserna går ofta tillsammans med fastighetsgränser o.d. och det är Lantmäteriets inmätning av gränserna som definierar dem. De delar inte med sig av gränserna gratis och de hävdar upphovsrätt på all sin data. Alltså inte mycket att hoppas på för OSM.

Tre möjligheter:

gå till http://geonames.org/ och kolla om de har administrativa gränserna, fortf copyright brott.

Webscrape:a http://val.se/, de har bilder på Sverige med gränserna som HTML Imagemaps, fortfarande copyright brott (lite värre).

Kolla med någon lantmäteri fakultet, och piratkopiera shapefilerna. och lägg upp på thepiratebay.org… Bara copyright brott om du delar med dig något, och bara straffbart om du gör det efter april… :slight_smile:

Jag har själv funderat på liknande frågeställningar men inte kommit till skott att formulera mina frågor till lantmäteriverket än.

Det jag hoppas klargöra är om kommungränser, länsgränser etc. är att anse som allmän (och därmed offentlig) handling. Om så är fallet så skulle jag argumentera för att om man ritar av gränserna ur en, i sig upphovsrättsskyddad, karta så kränker man inte upphovsrätten. Det finns nämligen inget utrymme för särprägel vad gäller gränsernas dragning. Jag är osäker på att lantmäteriet skulle hålla med.

Observera att upphovsrätten inte skyddar data, fakta, information etc. utan endast sättet som de presenteras på:

“För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.”
http://www.regeringen.se/sb/d/1920

“Upphovsrätt skyddar inte fakta, idéer, teman etc., utan den individuella utformning i
vilken upphovsmannen presenterar dessa. Ett verk där möjligheten till en individuell
utformning av innehållet är minimal får normalt ett snävt skyddsomfång, kanske bara
ett rent kopieringsskydd.”
http://www.geoforum.se/_files/vgis_pmkartdatabaser.pdf

Tyvärr så är databaser med fakta skyddade i 50 år efter att de skapats eller publicerats… Exakta koordinater kan anses som fakta…

Jag mistänker att det går att rita av kartor från ~1960 och framåt, och sedan leta i arkiven för de ställen där gränserna skiljer sig (vilket de gör ganska rejält).

Sant, men en karta är inte en databas. Det måste någonstans finnas beslut för var gränserna går. Om besluten finns som data i en databas så borde inte upphovsrätt gälla för databasen, enligt 9 § punkt 2. Om besluten finns som en karta så kan kartan i sig vara upphovsrättsskyddad, men informationen som den presenterar kan mycket väl vara offentlig handling, som jag ser det.

Tja med tanke på att SOU:s är offentligahandlingar så kan det ju fungera. Jag är rätt säker på att du kommer att få nej från lantmäteriet om du skickar en sådan förfrågan, och att du kommer att få ta det till domstol. Men om du frågar varje komun och Landsting för sig, så är det större möjlighet att det fungerar…

Det var så OSM fick Stockholms Komungräns, muntligt ok från SBKs chef, iofs mha avritning från karta.

Förslag på text att skicka till informationsansvarige eller liknande beslutsfattare, t ex på din egen kommun:

Hej!

Antag att någon vill göra en webbsida som samlar information från internet och filtrerar fram vad som är relevant för de som bor och verkar inom kommunen.
Hur kan man veta vad som ingår? Finns det en lista på postnummer, en karta, eller kanske en datafil som pekar ut exakt vart kommmungränserna går?

Vad jag förstår har redan Stockholm släppt fritt sina gränser.

Jag vet att det finns att köpa information om sådana gränser från Lantmäteriet; men borde inte åtminstone de som bor och verkar inom kommunen kunna få tillgång till detta till ett vettigare pris? Till att börja med borde det vara tillåtet att gratis och med liten publik experimentera med att bygga sådana webbsidor.
När det sedan släpps till allmänheten skulle t ex reklamintäkter efter ett till några år kanske kunna täcka kostnaden att köpa en gränsfil från Lantmäteriet. Men den mycket enklare och kanske mer demokratiska lösningen vore att släppa all grundläggande information om politiskt bestämda områden fritt; då kunde genast ett antal webbprojekt släppas lös. Detta händer redan i Storbrittannien, och om Sverige ska ha en chans som IT-nation gäller det att ligga före, inte efter.

Att kommungränser släpps i UK hittade jag här: http://www.communities.gov.uk/news/corporate/1385429
(Det känns dock som att det borde finnas någon bättre nyhetslänk angående detta. Kanske det är kassa licenser på deras gränsfiler, liknande som händer i Norge nu?)

Om man köper datan och sedan sprider den vidare under licensen som gäller för OpenStreetMap för tillfället? (CC-BY-SA 2.0)

Kan med 99% säkerhet att de inte kommer att släppa någon data under någon licensen som är kompatibel med osm.
Stora delar av deras budget kommer ju från att sälja sina produkter, vill minnas att skattepengar står för mindre än 50% en LMs budget.