Fornyet tillatelse fra Kartverket

Siden Kartverket har endret sin lisens til CC-BY 4.0 etter at vi fikk den opprinnelige bekreftelsen i 2014 på at vi kan bruke de åpne dataene derfra, er det nå for ordens skyld innhentet en fornyet bekreftelse. Nedenfor er forespørselen og bekreftelsen fra Kartverket kopiert. Merk at forespørselen gjør spesielt oppmerksom på at OpenStreetMap’s ODbL-lisens har andre bestemmelser for DRM-distribusjon enn CC-BY 4.0, som er årsaken til at vi behøver en slik bekreftelse. Denne forum-posten er for senere referanser i dialog med import-listen og andre.

Og her er den påfølgende bekreftelsen fra Kartverket:

Det er jo fantastisk at de bruker den lisensen! Nå skjedde den endringen?

Dataene har vært åpne under CC BY siden 2013.