foot=no op provinciale weg?

Op de allermeeste highway=primary’s buiten de bebouwde kom zit foot=no, tenminste in mijn buurt. Dat is ook niet zo gek, het zou wel een hoop getoeter opleveren als daar een groep wandelaars rond zou lopen. Maar toch zie ik in het veld vrijwel nooit C16-bordjes oid (wel C9 of C15). Het zou dus gewoon mogen, als ik me niet vergis.
Is er ergens een wet (of een OSM-afspraak) waarvan ik niet op de hoogte ben? Ik heb het niet over de situatie waar een fietspad parallel loopt (daar zet ik foot=use_sidepath, maar dat is een ander verhaal), maar over vrijliggende provinciale wegen.

Ik ben niet van plan om die foot=no tags te verwijderen, hoor. Ik vraag me af of ik ze actief moet plaatsen waar ze niet staan. Ook al zie ik geen G16 “on the ground”. Ik loop op dit moment de provinciale wegen in Noord-Nederland langs die volgens OSM voor fietsverkeer open staan. Dat klopt bijna nooit. Als ik op Mapillary of de verkeersbordenkaart (zie https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=800026#p800026)) een C9 of C15 ontdek, zet ik ze voor fietsers (en alle andere verkeer die er niet langs mag) op slot. Moet daar nog foot=no bij? Tot nu toe doe ik dat niet.

Post eens een voorbeeld op Google Streetview o.i.d.? Een N-weg met een nummer onder de 400 (highway=primary buiten de bebouwde kom) heeft bijna altijd wel een ventweg of een parallel fietspad, waardoor het voetgangersverbod impliciet is. Als ik zo even rondkijk op de kaart zijn de wegen die geen parallelle weg hebben voor ander verkeer al snel autowegen met bijbehorend bord.

Wat je vaak ziet zijn trouwens zulke situaties. Iets verderop kruist deze highway=secondary een primary, maar fietsers zijn verplicht van de G12a gebruik te maken als die (grofweg) parallel aan de weg loopt. Je kan die kruising dus eigenlijk niet opfietsen zonder die verkeersregel te breken, maar helemaal sluitend is het niet (stel je fietst naar het tankstation of de carpoolplaats om… geen idee) dus iets verderop zit nog een verbordsbord.

Dat weet ik zo net nog niet. Volgens de RVV geldt voor voetgangers: “Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.”

Een parallelle weg, niet zijnde een voetpad of (brom)fietspad is een ‘gewone’ zelfstandige weg en hiervoor geldt deze gebruikersplicht denk ik formeel niet.

Of het verstandig is, dat is wat anders.

Aan zo iets dacht ik:

https://www.mapillary.com/map/im/Vz40MSGFWS75FVSHIkocJw
https://www.openstreetmap.org/way/6455334

C15, dus (brom-)fietsen mogen niet, duidelijk. Geen C16. Toch is foot=no getagd. Voor voetgangers is natuurlijk een veel leukere en veiligere weg, de Oude Adorperweg. Maar juridisch maakt dat niet uit (als ik het goed begrijp).

Provinciale weg + parallele unclassified: daar ben ik het eens met Martin. De RVV laat de keuze aan de voetganger. En toch ziet het er zo uit op OSM:

https://www.mapillary.com/map/im/O4q7po7MMByQhKuhmMk6JA

Linksaf komt de unclassified, iets verderop de parallele primary. Voor de kruising C9: langzaam verkeer mag niet op de primary.

https://www.openstreetmap.org/way/6531153

Waarover ik het niet heb, is dit:
https://www.openstreetmap.org/way/6526717

Primary zonder bord, parallel fietspad G12a. Voetgangers mogen niet langs de weg lopen maar moeten naar het fietspad. Foot=use_sidepath, situatie duidelijk.

OSM tagt niet wat leuker of veiliger is. Dus als juridisch foot=no niet van toepassing is, dan behoren we dat niet te taggen.

Eens met Martin Borsje. Als het over routeren gaat dan moet de router voor voetgangers gewoon aangeven dat primary wegen een hogere kost hebben. Zolang er geen verboden voor voetgangers bord staat moet je geen foot=no gaan taggen, hoe aantrekkelijk dit ook lijkt.
Voor fietsers wordt er wel eens de hint “bicycle=use_sidepath” gebruikt wat in feite neerkomt op “bicycle=no”, maar ook dat vind ik geen elegante oplossing. Ik gebruik dat zelf ook maar heel spaarzaam, alleen waar je de router echt met geen mogelijkheid kunt overreden de fietser van de weg te krijgen zoals hier (en zelfs daar pak ik als fietser wel eens de weg :smiley: )

Er is een tag discouraged, maar die is, op zijn zachts gezegd, niet vrij van enige subjectiviteit.

Wat voor de een, subjectief, een levensgevaarlijke weg zou zijn om over te fietsen is voor de ander ‘normaal’.

Laatst langs het Comomeer ook weer zo’n weg meegemaakt waar je als fietser geen keus hebt; er is domweg geen een andere weg langs de oever van het meer daar (voor de intimi: ZO-zijde boven Lecco) en zelfs geen wandelpad. Die weg is volgens duck-taggingnormen een autosnelweg (max speed 100 dacht ik uit mijn hoofd).

Tanige, gebruinde, helmloze Italianen op een chique racefiets is daar geen uitzondering. Zelfs een zonverbrande Nederlander met harige poten op een 10 jaar oude nameless racefiets niet. :slight_smile:

Klinkt als een redelijke interpretatie van artikel 5, dus alhoewel niet expliciet in de wet vastgelegd lijkt een foot=no me geen overbodige luxe om ongelukkige routeringen te voorkomen voor het geval de penalty van de weg niet toereikend is om een voetganger ervan af te houden.

bicylce=use_sidepath is volgens mij juist heel nuttig. In the RVV staat (Artikel 5):

1 Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
2 Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3 Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
4 Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken.

Dus een hoofdrijbaan moet nooit zomaar een bicyle=no krijgen, want fietsen breder dan 75 cm mogen de hoofdrijbaan gebruiken. Tegelijkertijd is het voor routeerder bijna onmogelijk uit te vinden of een fietspad onderdeel uitmaakt van een weg, of juist als zelfstandige weg gezien moet worden. Dus bicycle=use_sidepath op iedere weg waar een fietspad langs loopt.

Persoonlijk denk ik dat als een routeerder de keuze heeft tussen een 80 km/h weg en een ventweg, dat wel met prioriteiten opgelost kan worden.

Wat voor bronnen wandelmagazine heeft weet ik niet, maar zelfs een C9-bord sluit het verbod voor voetgangers uit.

Een foot=no is dus niet juist.

Misschien heeft de wegbeheerder het anders bedoeld, maar dan zal die toch echt een C16 moeten plaatsen.

Ik vind dat een erg vrije interpretatie van artikel 5. Je vindt op veel plekken in Nederland wel een dergelijke situatie en als fietser hinder je daar achteropkomend verkeer omdat ze niet kunnen inhalen.
Maar dat is geen hinderen zoals artikel 5 bedoelt. Lopen op een weg is dat ook niet. Op (auto)snelwegen is het gewoon expliciet verboden, maar om lopen op een provinciale weg (en dan bedoel ik ook niet in de berm van) onder artikel 5 te scharen gaat mij echt te ver. Want je mag ook gewoon fietsen op een provinciale weg (zolang er geen expliciete verboden of een fietspad is).

Als voetganger moet je je sowieso verstandig in het verkeer verplaatsen want als je je in het overige verkeer mengt verlies je het 99 van de 100 keer. Maar om dat nu in OSM om te gaan zetten met foot=no op willekeurige plekken, daar ben ik echt tegen.
Ik kan je ook wel minder-dan-primary wegen aanwijzen waar je als voetganger niet prettig loopt. Als voetganger loop ik altijd niet prettig op verharde wegen als er geen trottoir is. Waar eindigt het dan?

In dat artikel van het wandelmagazine staat wel meer vreemds vind ik…
Over links of rechts lopen:
"tegen het verkeer inlopen voor veel mensen onnatuurlijk voelt. Automobilisten verwachten dit ook niet "
Sorry hoor, maar als voetganger op een weg zonder trottoir loop ik altijd tegen het verkeer in en dat voelt niet onnatuurlijk. Als automobilist verwacht je het ook omdat je het als voetganger zelf ook doet.
“Als je aan de rechterkant loopt, ga je met de stroom mee en heb je ook beter zicht in bochten naar links”
Haha, als je aan de linkerkant loopt heb je beter zicht in bochten naar rechts.

Je doet jezelf echt geen plezier als je rechts loopt. Vooral niet in het donker als het overige verkeer je toch al slecht ziet. Het is heel makkelijk een stap opzij te doen als je twee koplampen op je af ziet komen. Maar als je alleen motorgeluid achter je hoort moet je steeds omkijken of die wel op voldoende afstand passeert.
Ik vind het maar een vreemd artikel. Geschreven door iemand die nooit wandelt?

Nee, dat geef je met de kosten van de weg aan. Een fietspad is 1, een weg is altijd meer dan 1 waardoor je (vrijwel) altijd op het fietspad uit zult komen. Als je dat op die manier organisch oplost hoef je nergens bang te zijn dat er een bicycle=use_sidepath mist. Die zet je alleen daar waar het echt noodzakelijk is.

Snelwegen mag je niet eens oversteken, dat is heel anders dan een provinciale weg.

Provinciale wegen mag je wel oversteken.
In mijn buurt ligt zelfs een provinciale weg die door de bebouwde kom gaan en waar een trottoir langs ligt (en daar ligt op een gedeelte geen fietspad). Hier fiets je op de provinciale weg en loop je op het trottoir er langs.

Ja, op iedere weg, waar het van toepassing is.

Er wordt niet alleen een routeringsberekening gemaakt.
De data wordt ook gevisualiseerd, binnen een vectorbestand met een style of in een layer.
De controle mogelijkheden worden hierdoor ook vergroot.

Dit is (voor een eenvoudige mapper op de grond) volstrekt niet praktisch. Hoe weet ik of de software de juist weg iets in iedere mogelijke router? En dat voor enorme hoeveelheden fietspad.

Er zijn heel veel gevallen waarbij het fietspad volgen helemaal niet handig is.

Daarbij speel visualisatie natuurlijk ook een rol.

Bedankt, iedereen, voor jullie antwoorden!

Dat vind ik een avontuurlijke interpretatie van de wet. Immers zijn het niet de voetgangers die de weg onveilig maken… Ik vermoed dat ze met “provinciale wegen” autowegen bedoelen, dan klopt het tenminste.

Hoe dan ook, ik denk de meerderheidsneming is dat foot=no alleen op zijn plaats is als voetgangers expliciet verboden zijn (C16). Op auto(-snel-)weg mogen voetgangers niet, maar dat hoeft niet expliciet getagd te worden (default bij motorroad=yes of highway=motorway). En dan is er nog foot=use_sidepath voor het geval dat er een apart gemapte pad ligt, met bordjes G7, G11, G12a, of G13. In ieder geval ga ik het zo (blijven) toepassen.

bicycle=use_sidepath is ietsje off-topic, maar toch: ik vind dat dit altijd getagd moet worden (icm foot=use_sidepath en mofa=use_sidepath) als er een parallelle G11 ligt. Bij G12a hoort nog moped=use_sidepath erbij. Behalve als aan de weg een expliciet fietsverbod hangt (C9, C14 of C15), dan *=no. Zo is de wettelijke situatie, en dat mappen wij.
Dat is de input die routers (en kaartmakers) nodig hebben. Of fiets-routers altijd de prioriteit aan fietspaden geven? Ik twijfel. Denk bijvoorbeeld aan routers voor wielrenners. Daar word je bij voorkeur op de weg gestuurd. Als het maar mag. Naast een G11 of G12a mag het niet, en dat moeten wij ze vertellen.
(Dat fietsers, en zeker wielrenners, verplichte fietspaden wel eens negeren is een ander verhaal)
Los van het punt van phicoh, wat ook klopt: op een beladen bakfiets mag je bicycle=use_sidepath negeren, bicycle=no niet.

Mijn vrouw en ik hebben een fietstrektocht vanaf como naar Bologna door de PO-vlakte gemaakt. We hebben heel vaak met onze tanige poten (de een) en zongebleekte haren (de ander) met onze zwaarbepakte webkoopjestoerfietsen op wegen gefietst die voor ons idee autowegen waren maar geen bord te bekennen en volgens alles wat we konden natrekken mochten (en vaak moesten) we daar fietsen, ook al zouden we dat in Nederland niet in ons hoofd halen. Italiaanse auto’s haalden netjes via de tweede strook in, dus die weten gewoon dat fietsers daar kunnen en mogen rijden, maar af en toe heb je ook wel eens anderlanders, vaak Nederlanders, die menen te moeten toeteren en gebaren. Wij raden het niet aan.

Ik ben het met de eerdere schrijvers eens, foot=no alleen als voetgangers expliciet verboden zijn.

bicycle=use_sidepath toevoegen waar dat van toepassing is vindt ik ook een goed idee, fietsrouters maken eigenlijk altijd wel de goede keus bij langere stukken (de “kosten” van het fietspad zijn lager dan de naastliggende weg) maar op kleine schaal kunnen er wel problemen zijn, als je bijv. bij een kruispunt links af slaat dan is de route via de weg waarschijnlijk korter als via het vrijliggende fietspad en dan is het goed bicycle=use_sidepath te hebben zodat de kosten van de weg hoger zijn. Bij bicycle=use_sidepath ook foot=use_sidepath?

Como naar Bolgona, zo te zien standaard z’n 6.8 km over “N-wegen”:

Het mooie is dat deze informatie allemaal vrij beschikbaar is. Ik zou de route zo veranderen dat die niet meer over N-wegen gaat, dat kan door de route te verslepen of de gewichten aan te passen.

Bij geplande trektochten werkt dat zo niet hoor! Het gaat er dan niet om om van A naar B te routeren.

Je mag bijvoorbeeld in Duitsland standaard ook op bundesstraßen rijden, waar je zoals wel bekend is 100 km/h mag rijden. Zolang het geen kraftfahrstraße is (gelijk aan onze autoweg met hetzelfde bord G3) mag je er met de fiets komen (uiteraard als er geen fietspad is en het niet expliciet verboden is, voor de volledigheid). En het is echt wel speciaal om het overige verkeer met 100 km/h langs je te hebben razen (waar we in Nederland al niet meer gewend zijn om op 80km wegen te fietsen).