Fixing incorrect highway junctions in Slovenia

Hi everyone,

I’m including a Slovenian translation of this message below, created with the help of DeepL.

My team at TomTom is continuing to look into issues in the map that we can correct to help improve the road network in Slovenia. We have identified 34 situations in which highway junctions may be incorrectly or imprecisely mapped. Fixing these cases helps improve the navigation experience in routing applications relying on OSM data.

To allow our editing team to assess and, where needed, correct these situations, we’ve created a MapRoulette challenge: “Fix Incorrect Highway Junctions”.

Our editors may pick up this challenge in a couple of weeks or so. It is public, so anyone who’s interested can take a look at the potential issues we detected.

If you have any questions or comments, don’t hesitate to let me know.

Kind regards,

Marjan


Pozdravljeni vsi,

Moja ekipa v podjetju TomTom še naprej preučuje težave na zemljevidu, ki jih lahko odpravimo in tako pripomoremo k izboljšanju cestnega omrežja v Sloveniji. Ugotovili smo 34 primerov, v katerih so avtocestni priključki morda napačno ali nenatančno kartirani. Odpravljanje teh primerov pomaga izboljšati navigacijsko izkušnjo v aplikacijah za usmerjanje, ki se zanašajo na podatke OSM.

Da bi naši uredniški ekipi omogočili oceno in po potrebi popravek teh situacij, smo pripravili izziv MapRoulette: “Fix Incorrect Highway Junctions”.

Naši uredniki se bodo tega izziva morda lotili čez približno nekaj tednov. Izziv je javen, zato si lahko vsak, ki ga to zanima, ogleda morebitne težave, ki smo jih odkrili.

Če imate vprašanja ali pripombe, mi jih sporočite.

Lep pozdrav,

Marjan

1 Like