Fietsstraat in Belgie

How to tag a fietsstraat in Belgie ? →

edit ; [solved] Conclusion →

 • Add cyclestreet=yes
 • Do NOT change the highway category

seems to be a ‘success’ :sunglasses:http://overpass-turbo.eu/s/G2b

See http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging for the Netherlands solution.

Fietsstraat(in Belgie) krijgt officieel verkeersbord
https://wegcode.be/actueel/1952-fietsstraat-krijgt-officieel-verkeersbord

 • Het word ook eens tijd dat er een ‘officiele OSM tag’ voor Belgie OSM komt … liefst voor beide landen(Nederland en Belgie) dezelfde, maar dat is weeral ‘teveel’ gevraagd waarschijnlijk :roll_eyes: ;

https://vvn.nl/fietsstraat
zou eens een ‘eenduidige/klare’ consensus moeten gebeuren → https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54494 :roll_eyes:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Fietsstraat

Mogelijkheid 2: taggen conform wegtype…
Zie ook Key:bicycle_road (oorpronkelijk voor de Duitse situatie opgezet). Bij de Duitse aanpak wordt ervoor gekozen om highway=* (bijvoorbeeld residential of unclassified) te gebruiken om het wegtype van de fietsstraat te beschrijven, en met cyclestreet=yes of bicycle_road=yes de bebording aan te geven.

Implicatie van mogelijkheid 2 is dat in de standaard rendering van de osm kaart de weg als** ‘normaal’ (voor auto’s toegankelijk)** wordt gevisualiseerd, wat momenteel niet het geval is met optie 1 met highway=cycleway + cyclestreet=yes of bicycle_road=yes.

is dit dan ‘onjuist’ of wat ? :roll_eyes:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

Aangezien je in België ook fietsstraten in bebouwde kom hebt, kan de eis om ze te mappen als highway=unclassified nooit juist zijn,
Het is bovendien een straat waar auto’s mogen rijden, auto’s mogen niet op fietspaden (cycleway) rijden.

Dus highway=xxx (het juiste type unclassified/residential) + cyclestreet=yes is volgens mij de enige juiste manier

OK, ik heb die maximum speed dan (terug) op 30 km/u gezet van die (fiets)straat , tnx escada :wink:

Men zou dan ook de wiki en wikidata eens moeten aanpassen (definieren) denk ik :roll_eyes:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cyclestreet
https://www.wikidata.org/wiki/Q1249483

EDIT ; ik heb juist de wikidata (anoniem) aangepast … als er iemand beter taalkundig is,kan er misschien in die (googie)vertalingen wat verbeterd worden …

nu nog https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cyclestreet definieren … als er iemand een goeie beschrijving kan formuleren ervoor , zodat er dan op https://lists.openstreetmap.org/listinfo/tagging kan gevraagd worden om ‘cyclestreet’ als key te bekomen ?

Dat klinkt ook raar.
Als hij unclassified is dan zeg je er dus niks over en is daarmee de kous af. Dan kun je niet cyclestreet=yes er bij zetten want dan is hij wél classified.

tja, daar zeg je wat … escada’s repliek is een beetje ‘contradictorisch’ →

dan zou eigenlijk de beschrijving van Tag:highway=unclassified moeten aangepast worden, zodat er ook ‘unclassified’ highways in residential area’s kunnen zijn , oftewel, simpelweg een nieuwe key creeren ; highway=cyclestreet ? :roll_eyes:

edit ; heb op https://lists.openstreetmap.org/listinfo/tagging gevraagd voor nieuwe key ‘highway=cyclestreet’ →

Ik ben voor! :slight_smile:

Tegen. Begrijp ook jullie redenatie niet dat unclassified niet binnen de bebouwde kom mag, wegen die lager dan tertiair zijn en niet residential (bv door een bedrijventerrein) zijn unclassified.Kan best een fietsstraat zijn maar daarmee nog steeds niet per definitie classified. Als je verondersteld dat unclassfied betekent wegen zonder extra tags heb je het m.i. mis.

volgens jouw redenering, zou dit artikel dan niet ‘aangepast’ moeten worden ? →

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified

Nee, waarom?
Je hebt wegen voor lokaal verkeer die noch residential zijn noch van hogere klasse zijn en toch binnen de bebouwde kom liggen. Alle lokale wegen in een bedrijventerrein bijvoorbeeld zou je als unclassified mogen taggen. Dat zijn ook geen residential streets en ook geen tracks.

PS grappig dat dit topic ongemerkt opeens in België is beland :smiley:

Even ‘my two cents’:

Fietsstraat heeft in België effectief juridische grondslag, wat - naar ik begrijp - een beetje een verschil is met de situatie bij de noorderburen.

Een fietsstraat impliceert: (https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/1804-art22novies )

 • Snelheid 30 km/u
 • Positie van de fietser is niet noodzakelijkerwijze ‘rechts op de rijweg’ zoals gebruikelijk, maar hij/zij krijgt het gehele wegdeel voor de betrokken rijrichting ter beschikking.
 • Inhaalverbod voor auto’s op fietsers

Dat zijn dan ook de elementen die in de tagging moeten terugkeren.

 • ‘Maxspeed = 30’ is op zich simpel genoeg.

 • Voor wat betreft de positie op de rijweg, kan ik me best vinden in: ‘highway = *’ met ‘cyclestreet’ = yes.
  Het reserveert de rijweg niet enkel voor fietsers (want de auto mag er ook), maar geeft toch een apart statuut aan dat geïnterpreteerd kan worden als een ander statuut in de positie van de fietser op de rijweg.

 • Het inhaalverbod kan in principe met een key:overtaking=no. Dat diversifieert echter niet tussen auto’s en fietsers, dus dan zouden fietsers elkaar ook niet mogen inhalen…

Kort samengevat:
De ‘optie 2’ (‘Duits model’) volgens deze link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Fietsstraat lijkt me toch de voorkeur te genieten. Moest er aanvullend een gepaste tag zijn om een inhaalverbod van gemotoriseerde voertuigen op fietsers een te duiden, kan deze dan aanvullend opgenomen worden.

De tag ‘highway=cyclestreet’ kan m.i. maar ten volle werken wanneer daar over de landsgrenzen heen een zelfde invulling aan gegeven kan worden. Als je daar regiospecifiek toch tags voor maxspeed en overtaking aan moet toevoegen, schiet je er weinig mee op.

In België staat het begrip “Fietsstraat” haaks op de classificatie primary,…,unclassified.
In principe zou elk wegtype een fietsstraat kunnen zijn, maar vermoedelijk komt het enkel bij residential en unclassified. Dus heb je een andere tag nodig dan enkel highway. highway=cyclestreet zegt voor de rest niet of het nu om een onbelangrijke weg gaat of een residentiële weg. Dus dat werkt niet.

:roll_eyes: niets contradictorisch aan. unclassified staat volledig los van “fietsstraat”

kan men dan geen 2x ‘dezelfde’ tag gebruiken , bijvoorbeeld ; highway=cyclestreet + highway=tertiary ?

Anwerpen is nochtans ook ‘in dat spoor’ getreden :wink:https://www.antwerpen.be/nl/info/54f70c35cba8a71c0a8b4fa2/fietsstraat-de-rode-loper-voor-de-fietser

en Leuven ook blijkbaar →
https://pers.leuven.be/betere-fietspaden-en-nieuwe-fietsstraten-114577#

http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf