Fietspaden met access=*

Ik struikelde over dit fietspad met access=permissive. Mag daar een auto overheen? Ik snap dat (sommige) routers denken van wel. In werkelijkheid gaat het hier om fietspad (G11) met bordje ‘eigen weg’, vandaar dat er access=permissive getagd is.

Hoe is dit op te lossen? bicycle=permissive + mofa=permissive + foot=permissive? Of gewoon access=permissive helemaal weghalen, het voegt namelijk toch niet echt veel toe mijns inziens.

Het lijkt me dat het bordje Eigen weg nog een erfenis is. Ik zou access=permissive verwijderen

De bordjes lijken permanent, zie bijvoorbeeld hieronder wat onderdeel is van hetzelfde bedrijventerrein.

Hoe dat precies werkt vraag ik me wel af, aangezien volgens mij de gemeente gewoon wegbeheerder is.

Dit lijkt mij ook inderdaad. Voor zover ik begrijp betekent het begrip “eigen weg” in de meeste gevallen ook niet dat de eigenaar je zomaar de toegang kan verbieden. Het blijft namelijk een openbare weg en zoiets mag nooit zomaar uit de status “openbaar” onttrokken worden. Iedereen mag er dus gewoon in. Het andere bord blijft uiteraard wel van toepassing.

1 Like

Ik ben even in het konijnenhol gedoken en wat ik ervan begrijp is dat het niet om een openbare weg gaat. Het bordje ‘eigen weg’ laat duidelijk zien dat het niet openbaar is, aangezien dit bordje er altijd al gestaan heeft, kan er geen sprake zijn van het onttrekken uit de openbaarheid (sowieso is de weg te jong voor verjaring). Wel is het een ‘voor openbaar verkeer openstaande weg’, wat betekent dat de reguliere verkeersregels geldig zijn.
In theorie kan de eigenaar dus de weg afsluiten als hij daar behoefte aan heeft. permissive is dus in principe op zijn plaats. Maar dan blijft staan dat dat tot verwarring leidt en dat de tag ook eigenlijk niks toevoegt. Eventueel zou een note kunnen om toch aan te geven dat het een eigen weg betreft.

Nu ga ik weer iets nuttigs (nuttigers) doen… :sweat_smile:

De tag access=permissive voegt toe dat het een eigen weg is. Als je dat vervangt door een note is die informatie niet meer leesbaar voor dataconsumenten. De standaard tekenstijl in JOSM geeft wegen met access=permissive bijvoorbeeld een afwijkende rendering.

Je hebt wel gelijk dat access=permissive in sommige andere dataconsumenten onbedoeld de standaard toegangsregels van het fietspad kan overschrijven, afhankelijk van de interpretatie van access=*. Persoonlijk zou ik dat oplossen door vehicle=no + horse=no + bicycle=permissive expliciet toe te voegen.

Openbaar toegankelijke, door de overheid beheerde eigen wegen komen sporadisch voor, bijv. de Kiltunnel (tolweg) en de provinciale fietspaden langs de kust van Zuid-Holland. Bij een bedrijventerrein heeft dat wellicht veiligheidsredenen (ongenode gasten makkelijker kunnen wegsturen)?

N.B. Zie ook NL:Toegangsrecht in Nederland - OpenStreetMap Wiki

1 Like

Als is op GM 2 stappen terug doe, zie ik ook nog een C1 staan, stukje verderop een 30 kmh max, werk in uitvoering. Ik hou het op een tijdelijk iets en lijkt het me verstandig te kijken als de boel gereed is.

Ik heb op de fietspaden nu bicycle, mofa en foot =permissive getagd. Leek me logischer dan access=permissive om vervolgens alles wat niet op een fietspad mag weer te verbieden. Bedankt voor het meedenken.

3 Likes