Fietsenstallingen bij bedrijven taggen (n.a.v. StreetComplete)

Was een rondje aan het maken met StreetComplete langs een bedrijventerrein en krijg regelmatig vragen over gebouwtypes. Een aantal keer ging het om een fietsenstalling. Dat is geen beschikbare optie en klaarblijkelijk met een goede reden: Allow for amenity bicycle_parking · Issue #5167 · streetcomplete/StreetComplete · GitHub Namelijk dat de tag building daar niet voor bedoeld is. Als gebouwtype heb ik bij de fietsenstallingen dan maar schuurtje ingevuld, dat leek me het meest in de buurt komen.

Wat ik nog zou kunnen doen is deze gebouwen uitbreiden met:
amenity=bicycle_parking
en
access=private

Maar hoe nuttig is dat eigenlijk?

Als ik in Overpass kijk in een redelijk groot gebied om Nijmegen heen zie ik dat er überhaupt niet zo veel fietsenstallingen op de kaart staan met gevulde access-tag en indien wel dan ook nog regelmatig met access=yes, wat me enigszins overbodig lijkt. Bij bedrijven lijkt het helemaal zeldzaam. Kan me ook niet voorstellen dat het veel praktisch nut heeft. Wie de stalling mogen gebruiken weten dat waarschijnlijk zelf wel, de rest van de wereld mag er niet in. Maar mogelijk wordt hier anders over gedacht door ‘de community’ dus ben toch even benieuwd :wink:

Als het daadwerkelijk privé is, is access=private m.i. wel essentieel.

Lijkt veel op het taggen van een bedrijfskantine als privat restaurant. Mapper bleef hardnekkig en ik heb het opgegeven.

Het praktisch nut van het mappen van dingen is soms moeilijk te zien maar het is natuurlijk wel zo dat hoe meer er gemapt is hoe nuttiger de data wordt. Wat mij betreft geldt dat ook voor fietsenstallingen bij bedrijven.

access voor bedrijfsstallingen is wat mij betreft niet nodig maar access=private lijkt me vaak goed maar ook weer niet echt nodig.

Voor het bedrijfsverzamelgebouw waar ik werk is het denk ik ook niet de bedoeling dat iedereen er zijn fiets parkeert, ik zou niet weten waarom die er niet werkt dat zou willen.

Hm ja, dat is waar, maar het is ook zo dat sommige data alleen maar nuttig is als het redelijk volledig en redelijk betrouwbaar is. Wat in OSM een groot en groeiend probleem is.

Privé fietsenstallingen zou ik alleen in OSM opnemen als ze duidelijk zichtbare beeldbepalende objecten zijn. Zoals ik ook privé tuinen in principe niet map, maar af en toe wel als je er met een wandelroute tegenaanloopt en dan er een stuk omheen moet, of als het een grote opvallende landgoedtuin is of zo.

Ja daar zat ik ook een beetje mee, dat zijn ze dus eigenlijk allemaal niet. De meeste van die hokjes zitten een beetje weggestopt en zijn lager dan de gebouwen waar ze naast staan. De meeste van die stallingen lijken ook dicht te zitten (ben niet gaan observeren of de deur daadwerkelijk op slot zat :grin:).

Ja dat gevoel krijg ik er ook een beetje bij. Al zie ik die fietsenstallingen als net iets nuttiger omdat het wel een, losstaand, in BAG bekend gebouw nader specificeert.

Heeeeeel soms is een privé fietsenstalling wel nuttig om weer te geven: namelijk als het overgrote deel openbaar is maar op dat terrein een klein stuk daarvan privé bijvoorbeeld.

Ja dat is een goed punt. Maar dat is bij de stallingen die ik heb gezien niet het geval. Het gaat alleen maar om afgesloten hokjes dus er is geen openbaar gedeelte. Denk dat ik deze stallingen maar niet ga taggen.

Verstandig, alleen al om taferelen a la: Mapper beroept zich op uitspraak van Raad van State.Gaat dat OSM aan? te voorkomen.