Fartssoner

Hei!

Er helt fersk her så trenger litt veiledning.
Gikk inn på en gate i nærheten av der jeg bor, hvor det er en fartssone, og sjekket hvilken fartsgrense som er definert. Det ligger en TAG so heter «Highway:residential». Er det denne måten man angir en generell 50 sone?
Nå er det ikke generell 50 sone her men en lavere hastighet. Hvordan angir man dette? Prøvde å google og fant da to forskjellige råd:

  1. Sette farten på hver veg.
  2. Bruke en sone-TAG.
    Antar det er sistnevnte som er korrekt?
    Noen som vet om det finnes kart eller andre referanser man kan slå opp i for å finne sonene?
    Ref. https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=30481:
    Er det noe poeng i å legge inn slike fartssoner eller vil de bli importert fra Kartverket/vegvesenet?

Det enkleste er å sette fartsgrensen på hver veg. Taggen for fatstsgrense er maxspeed=*. 50 km/h er maxspeed=50.

Hei og velkommen hit!

Det vanlige er å sette fartsgrensen på hver enkelt vei. Du legger inn taggen maxspeed med verdi 50 for en 50-sone.
Dersom veien med 50-sone består av flere sammenhengende linjer (ways) må hver av dem få samme maxspeed.
Ofte er det nødvendig å splitte linjen der den aktuelle fartsgrensen starter eller slutter, dvs. omtrent der skiltet med angitt fartsgrense står.

Fartsgrensene er gjerne med når det gjøres en import fra Elveg (Vegvesenet), men i en del kommuner mangler fartsgrensene i Elveg for mange lokalveier, og det kan ta flere år før Elveg-importene er fullført for alle kommuner, så jeg ville bare ha satt dem manuelt nå.

Du kan se fartsgrensene ved å gå inn på vegkart.no, zoome til det aktuelle området, søke opp og velge fartsgrense i søkefeltet, og klikke på veien.

Hvilken kommune/sted gjelder dette?

Takk for raske svar.
I følge denne Wiki-siden skal man bruke zone-tag’n:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:zone:maxspeed.
Er det noen grunn til ikke å gjøre det slik?
Jeg har vært inne på Vegkart og ser her at fartsgrensene er feil i forhold til skiltingen i området!
Bør man varsle dette til vegvesenet (om ikke annet for å sikret at ikke mine endringer blir overskredet ved neste import)? I tilfelle hvordan/hvor?
Området er i Lillestrøm kommune og er området avgrenset av Nittedalsgata, Storgata og Vestbygata. Jeg kjørte disse gatene i dag og ser at alle vegene inn i dette området er merket med 30-sone bortsett fra Vestbygata som er merket med 40-skilt. Alle vegene fra Vestbygata inn i området er også skiltet 30-sone. I følge Vegkart er første kvartal av Vestbygata 50 og de to neste er 30. Dette er ikke riktig, den er 40-skiltet. Det har vært endringer de siste par årene så dette er nok årsaken til avviket.

Den wiki-siden betyr nok ikke at man skal bruke denne taggen, det er bare en mulighet. Men jeg har aldri sett den i bruk i Norge. Zone:maxspeed kunne vært nyttig om man bare tagget sonene (typisk tettsteder) med fartsgrense og ellers bare forutsatte implisitte standard fartsgrenser for veiene utenfor sonene, men i Norge tagges alle veier med maxspeed uansett.

Lillestrøm sentrum er godt mapper allerede, så jeg tror ikke det er noen fare for at det kommer noen Elveg-import her noen gang. Det er bare å endre maxspeed i OSM slik som du ser skiltingen i gaten.