Farmyard, is dat ook voor kassen en kwekerijen?

Als iemand alleen kassen heeft, is zijn bedoening (huis, schuren, kippenhokken etc) dan een farmyard? Zo nee wat dan?

En bij een kwekerij?

Het zijn vziw vaak boerderijen die besloten hebben in de kassen en/of in de tuinderij te gaan.

Zijn er nog meer varianten die niet expliciet in de tamelijk vage farmyard wiki genoemd worden?

Deze hebben hun eigen landuse tags:
landuse=plant_nursery
landuse=greenhouse_horticulture

Afhankelijk van het detailniveau kunnen de losse huizen en boerderijen ook als landuse=residential getekend worden:

Uiteraard zijn de losse kweekvelden en kassenvelden getagd, en de gebouwen staan er ook al op. Het terrein met woonhuizen, schuren, voorraadvakken, moestuinen, kippenhokken, paardentredmolen, hooiberg, mesthoop, gewone tuin, rustpunt: waar de oprijlaan heengaat, kortom het erf, daar gaat het mij om. Bij een boer met weilanden of een boer met landbouwgronden tag je het erf als farmyard. Bij een kassenuitbater of plantenkweker ziet het erf er vaak ongeveer hetzelfde uit, vaak zie je dat de ene boer kassen heeft geplaatst en de buurman nog bietenvelden heeft. Ik krijg het niet over mijn hart om het ene erf dan farmyard en het andere residential te noemen.

Kun je het huis dan niet onderdeel maken van landuse=greenhouse_horticulture? Qua oppervlakte valt het woonhuis toch vaak in het niet tegen over die kassen. Ik zou het geheel huis (huis + kassen) in iedergeval niet als landuse=farmyard taggen want voor de kassen is er landuse=greenhouse_horticulture.

1 Like

Het met kassen bedekte oppervlak is vergelijkbaar met farmland, vaak is er ook nog farmland aanwezig.
Dat valt natuurlijk buiten de farmyard. Als er alleen een hoop kassen en een woonhuis is doe ik geen moeite, maar een terrein met vaak meerdere woonhuizen, schuren, voorraadvakken, moestuinen, kippenhokken, paardentredmolen, hooiberg, mesthoop, gewone tuin, rustpunt: kortom het erf, daar gaat het mij om.

1 Like

Zeker is dat farmyard.

1 Like

Nu ook nog paardenboerderijen. Die zijn denk ik ook farmyard voor erf en opstallen, en meadow voor de velden. Ik doe nu alleen maar de landuse (en vergelijkbaar gebiedswerk), maar tzt wil ik ook de specifieke onderdelen zoals zo’n rechthoekige zandbak en de drafmolens wel mappen.
Ergens wil ik ook aangeven dat het om een paaardenboerderij gaat, misschien met landuse=farmyard + farmyard=horse_farm?

Maybe How to map a riding centre - OSM Wiki can help a bit.

Het is een boerderij als er op commerciële schaal voedsel wordt geleverd.

Dat is denk ik niet van toepassing op bedrijfsmatig paarden houden/fokken/kopen/verkopen (en soms ook opeten)

What is the definition of a farm UK?
an area of land, together with a house and buildings, used for growing crops and/or keeping animals as a business

Keeping animals as a business, daar valt een paardenboerderij wel onder.

Dat klopt, want vlees is een vorm van voedsel. Merkwaardiger is dat ook biofuel eronder valt.

Dat is iets wat geoogst wordt, crop dus. Tenminste, als het gaat om planten telen die tot biobrandstof verwerkt worden. Ik heb geen idee of de biomassaboer het zelf ook verder verwerkt, maar ik vermoed van niet, daar zullen wel speciale fabrieken voor nodig zijn (die vermoedelijk meer energie gebruiken dan de biobrandstof kan opwekken…)