Etnografisk Kart over Finmarken 1861

Hi,

Etnografisk Kart over Finmarken 1861 on Historic.Place:

http://gk.historic.place/historische_objekte/translate/en/index-en.html?zoom=7&lat=70.12074&lon=26.23267&pid=KmOwHaSaHe

Greetings from Lutz