Ensidig sykkelfelt tagget som cycleway=lane

Jeg ser noen eksempler på tagging av sykkelfelt hvor kjøreretningene er fysiske adskilt. Det er derfor tegnet to parallelle veier med oneway=yes, og begge veiene har cycleway=lane.

Dette virker feil.

Det skulle vel vært cycleway:right=lane, ellers blir det umulig å skille dette tilfellet fra vei som er enveiskjørt for bil og har sykkelfelt på begge sider?

Wikien sier at cycleway=lane angir bare ett sykkelfelt for enveiskjørte gater. Standard er høyre side (tegnes slik av renderne og av “Lane and road attributes” style i JOSM). Man kan eventuelt tagge eksplisitt cycleway:right=lane - ikke noe galt i det.

Dersom du vil ha sykkelfelt også på venstre side må du angi cycleway:left=lane pluss om nødvendig også tagging for motgående kjøreretning.

OK. Da er det tilfellet med enveiskjørt kjørevei og tosidig sykkelfelt som må behandles annerledes. Greit nok.

Er det mer enn et sykkelfelt i en kjøreretning bør :lane tagging brukes.
Man legger til suffikset lanepå den vanlige taggen, også skiller man verdiene for vært kjørefelt med pipetegn, fra venstre til høyre.
Så for en enveiskjørt vei med sykkelfelt på begge sider blir det cycleway:lanes=lane|none|lane, og legger man til kjøretøysrestriksjoner blir det motor_vehicle:lanes=no|yes|no og bicycle:lanes=designated|yes|designated.

Denne taggingen fungerer også på midtstilte sykkelfelt.

“Enveiskjørt kjørevei med tosidig sykkelfelt” var ikke ment å antyde to sykkelfelt i samme retning. Det var snakk om to sykkelfelt i hver sin retning og kjørefelt i én retning.