En byggnad, flera företag eller föreningar

En sak som jag funderat på, är hur man bör hantera exempelvis företags- eller föreningsbyggnader som ofta består av en byggnad med noder för varje företag/förening som har sitt säte där. Men hur bör man placera noderna? Det är ju sällan man kan placera noderna på ett sätt som speglar företagets geografiska position inom byggnaden. På bilden nedan (Way: 41270518 | OpenStreetMap) ses ett exempel på hur problemet lösts på ett på ett kanske inte helt estetiskt tilltalande vis.

Ett annat exempel är Lennart Torstenssonsgatan 7 i Lorensberg, Göteborg, som innehåller flera fack- och yrkesföreningar på samma adress. Om jag har fem föreningar i samma hus, på samma adress, utan uppenbar geografisk fördelning inom byggnaden, hur gör jag med noderna? Eller borde jag konstruera någon exotisk site-relation eller liknande?

Jag brukar placera noden mitt emellan den geografiska mittpunkten för organisationens lokaler i byggnaden och ingången. Inte alltid det går men jag tycker ofta att det blir ganska bra.

Jag tänker att det blir svårt när man inte känner till den geografiska mittpunkten, eller när flera organisationer delar geografisk mittpunkt och entré. Men jag kanske får nöja mig med att det inte finns något facit här.

Jag funderar på hur viktigt det är att noden placeras rätt inom byggnaden? För en besökare räcker det ju att komma till rätt ingång, och där finns ju som regel info hur man hittar vidare. Men om byggnaden har flera ingångar så har väl företagen olika postadresser? Eller är det alltid så? För att man ska gå till rätt ingång.

1 Like

För routing är det gärna “närmast den rätta vägen att gå in”, så den snappar rätt, men på stora köpcenter, speciellt de med flera ingångar och korridorer inomhus så ger det mycket för routing att ha lite grov indoor mapping. Annars blir det gärna att man blir anvisad att gå runt en jättelångt väg istället för att gå runt - vilket inte länder OSM till stor ära för den oinvigde.

1 Like