Effektiv hantering av noter efterfrågas

Filtrering jag saknar:

  • anonyma noter
  • noter från folk med inga eller få ändringar
  • noter som varit öppna länge
  • noter med 0 kommentarer

Stänga flera noter på en gång

Vad saknar ni?

Resultmaps hjälper dig åtminstone lite med detta och sorterar noterna enligt första tidstämpel här.

1 Like