Eenrichtingsverkeer, maar niet voor fietsers

Hoe hoor je aan te geven dat een straat eenrichtingsverkeer is voor auto’s, maar niet voor fietsers?

Ik doe het meestal zo:

Met oneway=yes en

cycleway=opposite (fietsen in tegengestelde richting toegestaan, maar de weg heeft geen aparte fietspaden/stroken)
cycleway=opposite_lane (idem met fietsstrook in tegengestelde richting)
cycleway=opposite_track (idem met vrijliggend fietspad in tegengestelde richting)
of
cycleway=lane en oneway:bicycle=no (als de weg aan beide zijden een fietsstrook heeft)
cycleway=track en oneway:bicycle=no (als de weg aan beide zijden een vrijliggend fietspad heeft)

Zie
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Key:cycleway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle

Dank!