Edit war fietspad Buurserstraat

Leuk dit, een edit war tussen gebruikers ijsb, AnkEric en dvdhoven over een stukje fietspad in Haaksbergen.

Wie zou er winnen?

http://www.openstreetmap.org/way/59279441/history

Overigens is dit fietspad echt wel tweerichtingsverkeer. Maar om nou oneway=no tags te gaan weghalen met als argument “Needless tagging”, tot twee keer toe…

Het ontbreken van de oneway tag heeft er zo te zien wel toe geleid dat dvdhoven de oneway=no tag heeft gezet (waarschijnlijk omdat aan de andere kant van de weg ook een verplicht bromfietspad ligt).

Tja en dan denk ik purist te zijn. De geschiedenis is echter langer of ouder, jhan was de oudste die er vermoedelijk in 2010 aan gewerkt heeft, een echt oude mapper, waarna ijsb het stokje heeft overgenomen. Na de laatste discussie is deze spoortocht gestart en wanneer de deelnemers aan- of bijzinnen komen ?
Dan prefereer ik een creatievere opstelling, want bij map what is denk ik dat is simpel, maar nee dat is dan weer verkeerd. Er blijkt toch steeds weer meer bij te komen, waar in 2008 of eerder geen rekening mee is gehouden. Of zoals iemand opmerkte gebruik svp de bestaande tags ipv steeds nieuwe combies te maken.

De discussie zou leuk en zinvol kunnen zijn als je er niet direct het etiketje “oorlog” aan zou hangen.
Historie: er stonden ooit extreem veel nodeloze, overbodige, dubbele en pleonasme tags op vele wegen.

Pleonasme: foot=yes op footway, bicycle=yes op cycleway en motorcar, bicycle, foot=yes op residentials en unclassified.

Access=yes/permissive is én overbodig én onjuist. Want daarmee krijgt alles toegang, tenzij je dat weer expliciet uitsluit.

Deze tags werden een aantal jaren geleden verwijderd op het moment dat je die weg geopend had.
Nadeel is dat je waardevolle expliciete tags, zoals oneway=no en foot=yes op een cycleway óók kwijtraakt. Daarom is ooit weer bedacht én afgesproken om niet oneway=no maar “note=[oneway=no]” te gebruiken. Wat ik dan ook meestal doe, maar blijkbaar soms ook vergeet.

Mea culpa!

Eigenlijk is het probleem dat een aantal mappers needless maar expliciete tags niet accepteren als zijnde waardevol
.
Het feit dat oneway=no default is, zegt niets.
Immers geen oneway=no betekent dan:
Of: default is correct.
Of: het is nog niet geclassificeerd en dus is óf oneway=no correct of oneway=yes ontbreekt.

Needless maar expliciete tags die we niet zouden moeten verwijderen, zonder note=*:
Oneway=no op cycleways
Maar dan is deze tag wel needless op alle overige wegen en zeker op footways en path.

Ook foot=yes is op een cycleway expliciet nuttig en zou ook niet verwijderd moeten worden.
Immers: én niet default én foot=yes wordt zelfs expliciet afwijkend gerenderd op een wandelkaart of JOSM.
Maar dat is wel met een groot aantal kleine, undiscussed, mechanical edits gedaan in de afgelopen 1 1/2 jaar.

Ook oneway=no op een cycleway zou expliciet gerenderd moeten worden. Vergelijkbaar met oneway=yes én oneway:bicycle=no.
Want ook vandaag weer een rotonde ontmoet die zowel oneway=yes als oneway=no kent.
En, “note: oneway= no” of “note: dit is geen eenrichtingsverkeer” maakt dat niet mogelijk.
Dus hoop ik dat ijsb wint: oneway=no !!

Natuurlijk onvergeeflijk en buitengewoon slordig en dus een volkomen terechte terechtwijzing: maar nee, ik bekijk niet van alle wijzigingen de volledige historie!

Ja, sorry, daar heb je gelijk in. Bedankt dat je alsnog constructief reageert.

Bedoel je jezelf :D? Die 2 keer “oneway=no” verwijdering is gedaan door jou, beide keren met als comment “Needless tagging”… En dat waren knap grote wijzigingensets (1131 wegen, 155 knopen voor #1 en 109 wegen voor #2), verspreid over half Nederland, dus vermoedelijk ook mechanical.

Exact! De iD editor moedigt wat mij betreft zelfs aan om oneway expliciet te zetten om dat onderscheid te kunnen maken: als de oneway tag op een highway niet gezet is laat hij “Aangenomen dat het Nee is” zien bij “Eenrichtingsverkeer”.

Volgens mij moet je nooit zomaar tags verwijderen, tenzij ze echt fout zijn. Bijvoorbeeld “oneway=yes” op een voetpad.

Amen to that!

Oke ik was met “Mea Culpa” nog niet expliciet duidelijk genoeg?
Ik ben zo stom geweest om niet overbodige tags te verwijderen en bovendien mijn eigen afspraken (note=*) te vergeten en dan ook nog eens ten koste van ijsb (de enige mapper waar ik nog nooit een foutje van heb gezien).

Mechanical edit?
Dan zijn al mijn edits mechanical.
Ik laad een volledige track binnen JOSM. Verwerk dan eerst mijn eigen waypoints, aantekeningen en foto’s.
Tenslotte: JOSM validation en “mijn eigen validatie”. Wat ik hierbij als “fout” zie is tijdsafhankelijk. De note oplossing is - destijds - bedacht omdat oneway=no als needless tagging werd gezien. En ja, nogmaals, ook door mij + uitroepteken.
En ook nogmaals, daar denk ik nu anders over.
Maar helaas: mijn eigen edits met note:oneway=no aanpassen is wél een mechanical edit. Althans volgens de mechanical_edit_reverters.

En ook het aantal edits in één Changeset is voortschrijdend inzicht. Vroeger was mijn norm: niet teveel kleine changesets. Onder andere op basis van positieve kritiek van anderen zijn mijn changesets nu - meestal - veel kleiner.

Sorry, het was me niet helemaal duidelijk waar die over ging, omdat je vervolgens in de derde persoon verder ging.
Bedankt voor je toelichting over de grote changesets, ik moet voorzichtiger zijn met mijn conclusies.

Ja, ik ken het. Soms ben ik gericht begonnen met bijvoorbeeld het taggen van ontbrekende maxspeed, en dan zie ik ook weer andere dingen die niet kloppen of ontbreken, dan kan ik het vask niet laten om die ook mee te nemen.

Is er een manier in Josm om aan te geven welke veranderingen je wel of niet in een changeset wilt? Ik ben software engineer en ben gewend om met Git versiebeheer te werken, daar kun je per wijziging aangeven of je die wilt meenemen of nog niet. Heeft JOSM iets soortgelijks?

Nee dat kan niet binnen JOSM. Voor zover ik weet.
Ik groepeer zoveel mogelijk gelijksoortige wijzigingen in één Changeset. Maar in de praktijk lukt dat vaak niet. Ieder foutje blijkt bijna altijd het topje van de ijsberg te zijn.
Kleine Changesets zijn ook in mijn eigen voordeel. Revert is eenvoudig als ik zelf óók vastloop in de puinhoop. Vooruit blijven vluchten rond bedtiijd is niet prettig.
Tussentijds opslaan betekent meerdere history records voor hetzelfde object. En ook dat ziet er niet uit en vertroebelt het overzicht.

Nog even een wedervraag.
ID.
Heb je meer leuke voorbeelden waar ID waarschuwt dat er zonder expliciet taggen een default van toepassing is?
Bijvoorbeeld: barrier=bollard en default: foot=yes en bicycle=yes. (En motorcar=no is dan weer needless).
Want het lijkt mij dat JOSM op dit punt weer iets kan leren van ID.

Wat ik zelf in zo’n geval altijd doe is werken met meerdere lagen in JOSM. Als ik bijvoorbeeld lange afstandswandelingen wil taggen kom ik daarbij vanalles en nog wat tegen dat ik ook even mee wil nemen. Ik heb dan 2 lagen: eentje waar alles van die lange afstandswandeling in komt en eentje waar ik de overige wijzigingen in stop. Je kunt in JOSM iedere laag afzonderlijk uploaden en dan heb je dus mooi gescheiden changesets.

Hmm, dat is best een goed idee! Kun je dan ook makkelijk een wijziging van de ene laag naar de andere verhuizen? Dan zou het super zijn. Ander is het nog steeds best wel foutgevoelig.

Ja, dat kan. In menu:bewerken staan opties om lagen of selecties samen te voegen.

Nu met de nieuwe JOSM versie is het verplaatsen naar andere layer met Ctrl C en dan CTRL V verandert, nu wordt er wel geplakt maar niet op de goede plaats. (lat lon positie)
Men moet nu CTRL ALT V gebruiken om het te plakken op positie.

Handiger is om de merge button, toe te voegen in de taakbalk.

Waar ik voorheen Mapsource altijd gebruikte, gebruik is nu oneigenlijk JOSM als track editor, knippen plakken samenvoegen in eigen layers (zet wel dan de laag op encourage discourage upload) en dan export naar gpx file.