Dugnad: Stavanger

Vil du bli med på en liten dugnad for å få mappet landdekke rundt bynære områder i Stavanger og Sandnes? Byene mangler det meste av f.eks. boligområder og landbruksareal.

Mer konkret:

Jeg har importert N50 for kommunene rundt (Randaberg, Sola og Klepp) samt øyene nord for Hundvåg, men byområdene for Stavanger og Sandnes bør mappes manuelt. Se på Sola for eksempler (det meste er mappet manuelt der).

Om alle tar et par store polygoner hver så blir det fort ferdig.

1 Like

egentlig ja, men hvordan holder man styring på hvem som tar hva?

Godt poeng. Du kan jo skrive her hvilken kant du starter fra.

Det skal i hvert fall ikke stå på flyfotokvaliteten :smiley:

1 Like

Er det berre enkel sofateikning som dette du er ute etter? Changeset: 144190696 | OpenStreetMap

Ja, kan være helt enkelt.