Dugnad: Alfaset og Alna i Oslo

Har noen lyst til å mappe veier for Alfaset-terminalen og for industriområdet på Alna?

Det mangler veldig mange veier der. Polske lastebilsjåfører som er vant til god OSM-ruting slitner nok. :slight_smile: Målet bør vel være å få riktig ruting til adressenodene, samt tilbake ut av området igjen.

Morsom jobb med et intrikat veinett med inn/ut-ramper, mange jernbanekryssinger og ymse kjørerestriksjoner. Veitypen bør nok vurderes for å få frem hovedveiene i veinettet. Det ligger NVDB-fil på Jottacloud (hhv. “osm/nvdb” og osm/nvdb mangler" mappene).

Kan sikkert være lurt med en lenke til hvor det ligger på Jottacloud. :smiley:

Den vanlige Jottacloud-lenken der alt ligger. :slight_smile:

1 Like