Drogi dwujezdniowe

W jaki sposób rysowa? drogi dwujezdniowe je?li jezdnie nie s? na ca?ej d?ugo?ci oddzielone barier? (czasami tylko podwójn? ci?g??)?

  • rysowa? dwa jednokierunkowe pasy na ca?ej d?ugo?ci czy
  • ??czy? i rozdziela? jezdnie w miejscach gdzie bariera znika i sie pojawia?

Bardziej podoba mi si? pierwsze rozwi?zanie.

Ja rozdzielam. Staram się, żeby wygladało to w miarę naturalnie (dobrze wychodzi na zakrętach wstawianie rozdzieleń). Na wyrenderowanej mapie i tak nie widać wysepek.
Wg mnie warto dodawać - zawsze to jakiś punkt orientacyjny.

Ci??ko powiedzie?, kodeks drogowy zdaje si? nie definiowa? a? tak dok?adnie poj?cia jezdnia. Ale IMHO je?li jest tylko podwójna ci?gla to powinno by? to oznaczone w sposób nr 2

My?l? ?e nale?y rysowa? osobne drogi (lane). Routing na takiej mapie nie bedzie próbowa? wykonywa? zawracania.