Dragning av Riksväg 53 genom Eskilstuna?

Dragning av R53 genom Eskilstuna är olika mellan Eniro/LM:s “Min karta” och NVDB.

I NVDB svänger R53 av Vasavägen in på Sveavägen österut, som ansluter Malmköpingsvägen. Eniro/LM visar att R53 följer Vasavägen och Stenkvistvägen till Malmköpingsvägen.

Någon här som vet vad som är rätt?

En av OSMs grundprinciper är att kartlägga så som det ser ut i verkligheten. Därmed tycker jag att via Sveavägen är rätt. Det går att verifiera med mapillary: från söder, från norr. Det stämmer också med NVDB samt att den andra möjliga sträckan har en höjdbegränsning på 3,6 meter, vilket gör att inte alla fordon kan passera: Höjdbegränsningen från foto i Mapillary

1 Like

Tack för info. Då verkar NVDB ha rätt. Bilden enligt länken på Mapillary är från 2020. Konstigt att LM/Eniro inte har uppdaterat sina kartor trotts det gått minst 3 år sedan ändring

1 Like