Downloadprobleem bij Waymarked Trails

Bij het downloaden van wandel- en fietsroutes van de site Waymarked Trails krijg ik onderstaande melding:

Het is me niet duidelijk aan wie ik de foutrapportage zou moeten sturen. Wie helpt?

Als je de fout ziet, ga dan één pagina terug.

Rechtsonderin zie je dan een link “About this map”. Klik daarop.

Klik vervolgens in de linker kolom op “Contact”.