Doubtfull data

there are 92 objects in OSM with source:addr=targeo.pl / google.pl.
All are in Ropczyce. With one exception, all are address nodes with no further data. The one exception is a building. You can download the data to JOSM (remote enabled) with a click on JOSM in the upper right corner here
http://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=source%3Aaddr&value=targeo.pl%20%2F%20google.pl#overview

^^just in case you want to do something.

wiele pozdrowienia z Niemiec do Polska

Could somebody help to identify who did it, speak with user who did it and remove this data from our database?

Wiem o jakie adresy chodzi i kto je wprowadził, bo spotkałem się z nimi w czasie uzupełniania danych adresowych w Ropczycach. User był wtedy początkujący i został pouczony przeze mnie o niemożności korzystania z tych źródeł.
Skasowałem teraz te adresy, uzupełnię je z oficjalnego źródła, czyli EMUiA.

Great Zbigniew,
thank you for removing of this data!
I feel free to inform interested members of OSM community…