Dilemmas bij het taggen van bedrijven (huisnummers en tags)

Ik ben bezig met het taggen van bedrijven in het industrieterrein van mijn woonplaats. Ook wil ik de huisnummers aan deze bedrijven koppelen, maar de volgende situaties leiden vaak tot dilemma’s:

  • Meerdere bedrijven op één adres (zelfde pand),
  • Een enkel bedrijf op meerdere adresssen (bijvoorbeeld een bedrijf op huisnummers 19-21),
  • Een bedrijf waarvan de fysieke locatie ergens anders ligt dan bijbehorend adres. Dit gebeurt bij een benzinepomp bijvoorbeeld, waarbij het “interessante” tankgedeelte aan de weg ligt, maar het adres verder van de weg, gekoppeld aan een klein bedrijfspandje ernaast.

1. Door de BAG-import zijn alle panden nu van een adresnode voorzien. Bij één POI, één adres kun je het bedrijf op de node zetten, maar hoe lossen jullie dit op in het geval van bovengenoemde punten (zonder dubbele adressen toe te voegen)?

Daarnaast kan ik voor veel bedrijven nog geen passende tag vinden die breed geaccepteerd is. Aangezien veel bedrijven diensten verlenen en niet direct toegankelijk zijn als reguliere winkel, vind ik de tag shop=* ook een beetje misleidend. De volgende situaties heb ik als volgt opgelost:

  • Een groenvoorzieningbedrijf dat zich richt op de inrichting van grote tuinen/groengebieden. Ik dacht zelf aan shop=garden_architect.
  • Een bedrijf met financieel adviseurs. Via taginfo zag ik dat shop=financial_services voorkomt en heb dit dus gebruikt.
  • Een transportbedrijf dat goederen vervoert met vrachtwagens. Ik heb dit getagt als shop=transport.
  • Een autoverf-bedrijf heb ik getagt als shop=paint, maar een iets specifiekere tag zou fijn zijn (misschien aangevuld met paint=car_paint).

2. Zouden jullie dit ook op deze manier taggen?

Mijn twee centen: de termen als ‘commercial’, ‘industrial’ e.d. zijn imho voldoende.

Enerzijds zullen beroepsmatige gebruikers van dergelijke diensten OSM niet gebruiken om naar deze diensten te zoeken, hoogstens naar de naam, anderzijds omdat een dergelijke door jou voorgestelde verfijning geen einde kent. Bijvoorbeeld paint (household, carpaint, artist paint, water born, alkyd, acryl, road, en waar eindigt het), financial(mortgages, bank, advise, money transfer, money laundering, etc.)

Ergens moeten we een grens trekken in de data-resolutie, situationeel natuurlijk.

Martin

Thanx! Ik ben het wel eens met het feit dat we niet te ver moeten doorschieten, alhoewel ik het type verf of type financiële dienstverlening wel relevant genoeg vind om te taggen. Hoe dan ook, ik was me niet zo snel bewust was van de tags “craft”, “office” en “industrial” (nog in proposal) die toch veel van mijn genoemde taggingproblemen oplossen :slight_smile:

Dan vraag ik me alleen nog af hoe jullie mijn eerder genoemde vraag zouden oplossen in het geval van:

  • Meerdere bedrijven op één adres (zelfde pand),
  • Een enkel bedrijf op meerdere adresssen,
  • Een bedrijf waarvan de fysieke locatie ergens anders ligt dan bijbehorend adres.

Ik tag de bedrijven los op de pandcoutour of als losse POI. Zie geen noodzaak om adres en bedrijf perse op 1 node te hebben of zeker niet om het adres over te nemen naar meerdere nodes (conform: one feature, one tag).
Of je nou naar het bedrijf POI of adres navigeert, je komt toch bij dezelfde voordeur terrecht.
Ook als een bedrijf verhuist, hoef je enkel de bedijfs-POI te te verplaatsen en klaar. Geen geklooi met overnemen van adresgegevens en dergelijke. Was erg gemakkelijk vorig jaar toen een aantal winkels in het dorp van pand ruilden.

Zou wel het fysieke adres gebruiken en niet het administratieve adres, dat wellicht de woning is van de eigenaar. Als deze een restaurant heeft gaat ie vast niet voor je koken in z’n prive keuken!

Het eerste is craft=gardener, voor de tweede zou ik office=accountant nemen, voor de laatste shop=car_repair, service=painting of zo.
De derde tag is gewoonlijk enkel als office=company, maar zijn waarschijnlijk betere tags beschikbaar. Is volgens mij eens ter sprake gekomen op de tagging mailing list.