De N856, waar houdt die op?

Deze note kwam voorbij: https://www.openstreetmap.org/note/1078286

Op deze kaart van RWS is inderdaad te zien dat de N856 tot aan die T-achtige splitsing in Lieving loopt.
https://demo-geoservices.rijkswaterstaat.nl/applicaties/wegbeheerders/?zoom=9&lat=541245.68&lon=230993.2&layers=0TTB

Mijn vraag is: mag je data van deze RWS kaart overnemen (kon er verder niet zo veel over vinden, maar misschien heb ik ergens overheen gelezen), en welke data is correct, die van OSM of van RWS?
Ik vermoed dat RWS het wel bij het juiste eind heeft, maar ik dacht dat het geen kwaad kon om hier even om advies te vragen. :smiley:

Dit is zo te zien het NWB.

Als je de copyrightmelding rechtsonder mag geloven ligt het copyright daarvan bij Openstreetmap, maar ik neem aan dat dat eigenlijk alleen voor de achtergrondkaart bedoeld is (-;

Op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:3702 is te lezen dat het NWB door de overheid 2-11-2011 onvoorwaardelijk is vrijgegeven voor hergebruik:

Dit besluit is voor de rechter aangevochten, maar uit de rechterlijke uitspraak blijkt dat dit besluit ook in hoger beroep heeft standgehouden:

Als je een beetje rondkijkt op die kaart van RWS, zie je dat er heel veel gaten vallen in het onderliggend wegennet (N-wegen). Vermoedelijk staan N-wegen die onder beheer van een gemeente vallen niet op de kaart. Het lijkt mij dus niet een heel betrouwbare bron voor dit soort zaken.

Wat dan wel een betrouwbare bron hiervoor is, geen idee. Zeker bij onbewegwijzerde N-wegen is het soms een raadsel waar deze beginnen en eindigen. Wat je op OSM vaak ziet is dat ze zijn doorgetrokken naar het meest logische knooppunt, zodat ze niet in het “niets” eindigen. In jouw voorbeeld eindigt de N856 daarom bij de A28.

Oké, duidelijk, die kan je dus gebruiken :D.

Dat er veel losse N-wegen op de kaart van RWS staan viel mij inderdaad ook op.
Vermoedelijk staan N-wegen die onder beheer van een gemeente vallen niet op de kaart. Dat denk ik na het nog eens bekijken van de kaart nu ook ;).

Ha, waar eindigt die weg nu eigenlijk? Hier staat weer iets anders. Ik citeer:

Volgens deze wiki eindigt de N856 dus ‘in de bebouwde kom van Beilen’. Kan aan het begin van die bebouwde kom zijn, maar dus ook aan het eind…

Vooralsnog vind ik het doortrekken van N-wegen naar de meest logische kruising even verderop een prima idee ;). Want waar de N856 nu echt precies eindigt is niet zo makkelijk te achterhalen.

Gehucht Lieving is al bebouwde kom Beilen. Dan is het eerste kruispunt in Lieving. Kaart, zoals het nu is.

Er zijn geen N wegen, die onder beheer van de gemeente vallen. Dan zijn het geen N wegen meer.
N wegen zijn in principe provinciale wegen, in beheer en eigendom van de provincie. Daar zijn uitzonderingen op, een aantal N wegen vallen onder het Rijk en zijn in beheer bij RWS. Dat zijn meestal 2 cijferige N wegen, die voorzien zijn ooit een autosnelweg te worden.
Een aantal N wegen lopen door de bebouwde kom en zijn dan ook eigendom van de provincie. Dat levert dan een complexe situatie op.
Maar veel N wegen eindigen bij het bebouwde kombord, gaan dan over in een weg in beheer bij de gemeente en verderop na het bebouwde kombord, wordt het weer een N weg in beheer bij de provincie.
Vaak staan die wegen wel als N weg op OSM en vaak staat ook op de wegwijzers een N aanduiding.
En voor de N wegen kun je bij de provincie terecht.
Elke provincie heeft op zijn site een overzicht van de provinciale wegen.

Overigens staan op deze kaart van RWS wel alle wegen: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx

Dit is het overzicht van provinciale wegen in Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/
Alleen staat daar geen N856 op.

De Wegenwiki schrijft echter:

En:

Daarnaast refereert de provincie Drenthe aan bijvoorbeeld de N391 als:

Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch om een weg die als zodanig bewegwijzerd is (zoals de N374 door Borger of de N376 door Schoonoord, om maar in de regio te blijven), gewoon een N-weg te noemen, zeker als zelfs de provincie zelf dat ook doet. Bij deze wegen kun je bij het mappen gewoon uit gaan van de bewegwijzering, echter bij een niet-bewegwijzerde N-weg (zoals de N856) wordt dat moeilijk. Daarnaast doet het feit dat de provincie deze weg niet in haar lijst opneemt mij vermoeden dat het betreffende N-nummer is opgeheven.

Wat Dick aangeeft klopt. Wegen die in beheer van RWS en van de provincies zijn, hebben een A-/N-nummer. Wegen die in beheer van de waterschappen en van gemeentes zijn, hebben een straatnaam en géén nummer. Dit wordt bijvoorbeeld concreet wanneer een weg wordt overgedragen van provincie naar gemeente: het nummer verdwijnt, en de weg krijgt een straatnaam. Hoewel er overigens genoeg wegen van RWS en provincie zijn die óók een straatnaam hebben; maar dus niet andersom!
Formeel eindigt het wegnummer dus op de plek waar het beheer wisselt, bijvoorbeeld bij het begin van de bebouwde kom. In OSM wordt vaak ook de betreffende doorgaande gemeentelijke weg mét nummer genoteerd. Eigenlijk klopt dit niet, maar het is misschien wel zo praktisch. Voor wat betreft het begin en einde van een wegnummer zou ik toch de gegevens van het NWB aanhouden, en dus beginnen/eindigen bij het provinciale gedeelte.

Ik zou hier wel wat pragmatisch mee omspringen. Vaak worden de stukken binnen de bebouwde kom overgedragen aan de gemeente omdat dit praktischer is in het beheer van de weg. Binnen de bebouwde kom zijn veel vaker vergunningen, werkzaamheden en andere zaken waar de gemeente meer belang bij heeft dan de provincie of het Rijk.

Ondertussen maakt zo’n onderbreking nog wel deel uit van de route die het wegnummer volgt. Het verkeer verdwijnt niet opeens bij de komgrens. Daarom is het nummer op de bewegwijzering nog gewoon aanwezig, ook al is het stuk weg formeel geen onderdeel van het wegnummer. Dat een N374 door Borger geen onderdeel zou uitmaken van de N374 is misschien juridisch juist, maar in de praktijk wel discutabel.

Ik zou in ieder geval alle bewegwijzerde wegnummers continueren binnen de bebouwde kom. Dit zijn nummers waarnaar iemand die op een kaart of navigatie kijkt, naar zou zoeken.

Daar ben ik het helemaal mee eens:
-als een weg ook op het gemeentelijke gedeelte als de Nxxx is aangeduid, dan ook vooral zo mappen (map what’s on the ground).

-Indien het in het veld onduidelijk is (niet op elke meter staat immers een bord), maar in het NWB wel de Nxxx wordt genoemd, dan lijkt overname me ook terecht (het is een bron van en door alle wegbeheerders en daardoor een autoriteit op dit gebied).

-Maar als een gemeentelijke weg in het veld niet is voorzien van een N-nummer en ook niet in het NWB,
dan zou ik zelf niet snel een nummer eraan toevoegen (want niet in het veld in niet in de bron die de autoriteit is op dit gebied).
Ook in het dagelijks verkeer wordt zo’n stuk weg toch eerder de …straat genoemd dan de Nxx, in tegenstelling tot de stukken buiten de bebouwde kom.

Die laatste situatie komt naar mijn idee het meeste voor als ik hier bij mij in de buurt (in het westen) en op streeview kijk (ook bij de genoemde locatie in het openingsbericht).

Nog twee leuke voorbeelden als illustratie bij de eerdere uiteenzettingen:
-Toen een deel van de N34 van het Rijk naar de provincie werd overgedragen, werd die omgedoopt tot N340 (een klein stukje overgedragen weg heet nog wel N34)
-er bestaan ook provinciale autosnelwegen, voor zover ik weet allen ook weer met driecijferige nummer, zoals de A338, A326 en A270