De Kampina: natural=wetland, maar hoe?

De Kampina is een Natura 2000 gebied dat uitvoerig is beschreven.
Recent (de afgelopen 2 jaar) is het gebied ten zuiden van de Heiloop (en ten noorden van Banisveld) uitvoerig aangepast. (kaart - OSM toont de situatie van voor de aanpassingen!).
Deze foto (kijkend in de richting van Brinksdijk, de weg links is Banisveld - gemaakt op 22-3-2022) is gemaakt op het punt waar Banisveld een knik naar het zuiden maakt:

De Heiloop is gedempt (om blauwgrasland een kans te geven), op een paar stukken na, het water krijgt vrij spel, maar is sterk afhankelijk van regenval, waardoor grote gebieden nu onder water komen te staan, maar voor hetzelfde geld ook een compleet droog grasveld kunnen worden.
De meest voor de handliggende tagging is:
natural=wetland
wetland=marsh

Maar vooral die wetland=* heeft zeer veel mogelijkheden:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwetland
Zien jullie daar iets bij dat de lading beter dekt?
Je kunt ook denken aan de toevoeging van intermittent=yes (of seasonal), want dat is ook waar.
Zouden jullie nog andere toevoegingen of voorstellen hebben?
Het gaat niet alleen om dit stuk, de gehele omgeving daar is momenteel een grote waterplas zoals op de foto.

De foto op dropbox kan ik niet zien in het forum, wel als ik de link in een aparte tab zet.

wetland=marsh zou kloppen als je de definitie van “marsh” leest op wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh#Wet_meadows):
Wet meadows
Wet meadows occur in areas such as shallow lake basins, low-lying depressions, and the land between shallow marshes and upland areas. They also occur on the edges of large lakes and rivers. Wet meadows often have very high plant diversity and high densities of buried seeds.[8][10] They are regularly flooded but are often dry in the summer.

Maar het is verwarrend (voor mij) dat er ook wetland=wet_meadow mogelijk is.
Het is voor mij niet duidelijk of wetland=wet_meadow een verfijning is van wetland=marsh, of dat het iets anders is.

Jan, probeer op die manier een naar een oude polder te kijken de randen, wet meadow, maar de kom is geen marsh maar very wet meadow. Hier speelt meer dan slechts de Wetland groep maar ook Carto heeft daar een rol in, die kennen of accepteren de gradaties niet :frowning:
Of neem de bodem van een oude veen of kleipolder slechts te bezoeken met laarzen, je zakt net als het vee dat de herkenbare uitgetrapte drinkplaatsen maakt tot aan je enkels weg.
Note: marsh is moerassig met andere planten en onbegraasd, terwijl wet meadow begraasd wordt of is.
Maar het begint al bij de hoofdkeus/groep natural ? Wat is er natural aan een weide gebied, gezaaid, geploegd, bemest en bewerkt of gedraineerd ?

Als je Marsh vertaalt naar moeras klopt dit.

Maar als ik Marsh op zoek op wikipedia staat er dat het een nat gebied is zonder houtachtige planten.
Bij de voorbeelden staat zelfs een nat weiland (Wet meadow) genoemd.
Zo’n gebied zou ik niet vertalen naar moeras, maar is blijkbaar wel in het Engels een Marsh.

Wet_meadow gebruik ik voor weilanden die zo nat zijn dat er ook typische moerasplanten groeien. Dat kan dus ook maar een deel van dat weiland zijn.
Dat stuk op de foto is wel heel erg nat. Je zou de zomer moeten afwachten om te zien welk open water er overblijft, dat tag je dan as natural=water.
Tussen het water en het omringend land (bos en weg) zou ik marsh maken.
Dat kan over een paar jaar wel aangepast worden.

Hier in de Engelse wiki nog wat smaken voor wetland=…
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wetland