Dårlig sykkel-navigering

Hei, vet ikke om dette er riktig sted å spørre, men det er i Norge, så jeg tenkte jeg prøver meg.

I nærheten av meg går det en gang/sykkelvei ned forbi Tøyenbadet. Der kan man sykle, og jeg gjør det ofte. Men hverken GraphHopper på osm.org eller funksjonen for navigering med sykkel på OsmAnd forstår at det går an og dirigerer deg på en kjempelang omvei. Det syns jeg er trist, spesielt siden dette langt ifra er det eneste stedet jeg har merket at OSM gir litt dårlige navigerings-tips på sykkel. Det går også utover Entur sine forslag (men heldigvis ikke akkurat på dette stedet).

Nå sjekket jeg stedet igjen og så at OSRM på osm.org i det minste heldigvis bruker veien, så det bekrefter min følelse av at alle data om veien er riktige. Her er veien og dataene:

Her er forslaget til GraphHopper:

Og jeg lurer jo på hva som kan gjøres med dette. Helst skulle jeg ønske at jeg kunne tillate OsmAnd å sende data om hvor jeg reiser tilbake til navigerings-tjenestne, så de kunne forbedret seg. Men det blir vel ikke noe av. Og så tenker jeg Entur kan ha interesse av å bidra til å gjøre dette bedre.

Rutingen blir slik fordi ikke alle veisegmenter (ways) i OSM er tagget for sykkel. Gå igjennom den ruten i OSM som du synes burde ha blitt valgt og sjekk følgende:

  • Veier som har skilt 522 “gang- og sykkelvei” skal tagges highway=cycleway + foot=designated. En del slike er ofte tagget feil med highway=footway.

  • Sjekk at highway=footway også er tagget med bicycle=yes.

  • Sjekk spesielt at korte veisegmenter har slikt tagging, f.eks. tilkobling til kjøreveier eller kryssing av veier.

I Norge har syklister rett til å sykle på gangveier og fortau, men det er ikke slik i alle land, og det er ikke alle rutere som tar hensyn til slike nasjonale regler, så det er best å tagge sykkelveier med foot=designated, og gangveier med bicycle=yes.

En del rutere er dessuten optimalisert for raske landeveisykler og vil velge en rask kjørevei fremfor sykkelveien som ligger like ved siden av. En måte å få slike rutere til å velge sykkelveien i stedet er å tagge surface, f.eks. surface=paved eller surface=asphalt.

Jeg har nå gått gjennom ruten og lagt til en rekke bicycle=yes.
Dette er egentlig ikke et problem med kartdataene, men ruteplanleggeren.

Jeg er redd jeg ikke helt forstår hva dere mener her. Som dere ser fra det første skjermbildet over så var den veien allerede tagget med surface=asphalt og bicycle=yes.

Men nå har GraphHoppers forslag i det minste blitt noe mindre crazy. Jeg antar det er Kristoffers fortjeneste? Men fremdeles tar den ikke den mest logiske ruta.

Du må sjekke samtlige veier på ruten din. Den første stiplede røde linjen har ikke bicycle=yes (og er i tillegg en highway=path, som kanskje også er et problem for en landeveisykkel).

Det kan være en rekke innstillinger i søkemotoren som gir utslag på resultatet. Jeg ser at i vår OTP-instans så får man helt forskjellige forslag per retning da Økernveien ser ut å få ganske tung vekting.

Vestgående: https://otpdebug.entur.org/?module=planner&fromPlace=59.922417498310075%2C10.787404775619507&toPlace=59.92088098659542%2C10.774616003036499&time=12%3A04pm&date=11-15-2019&mode=BICYCLE&maxWalkDistance=2000&arriveBy=false&wheelchair=false&locale=en&itinIndex=0

Østgående: https://otpdebug.entur.org/?module=planner&fromPlace=59.92088098659542%2C10.774616003036499&toPlace=59.922417498310075%2C10.787404775619507&time=12%3A04pm&date=11-15-2019&mode=BICYCLE&maxWalkDistance=2000&arriveBy=false&wheelchair=false&locale=en&itinIndex=0

Du kan slå på kartlaget “Bike safety” oppe i høyre hjørne for å videre analysere veinettet for sykkel. Fargene indikerer vektning og hvis man zoomer inn ser man vekt-verdien pr. veiretning.