Dane oraz ortofoto od UM Świętochłowice

Informuję, że dostaliśmy zgodę na wykorzystywanie ortofotomapy Urzędu Miasta Świętochłowice. Adres WMS:

wms:http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/wms/wms.php?LICZNIK=10&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&LAYERS=ortofotomapa2009&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}

Proszę o dodanie tagu:

source=Ortofotomapa Świętochłowice

Jakiś czas temu zaimportowane zostały także punkty adresowe. Dodam, że wszystkie dostępne źródła zebrane są na wiki.