Czy kasować is_in?

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:is_in - wydaje mi się iż obecnie można go spokojnie usuwać. Czy są jakieś argumenty za tym by tego nie robić? Gdzie może on mieć sens? Bo na przykład https://www.openstreetmap.org/way/104730476 na pewno sensu nie ma.

Dla wiosek/kolonii/przysiółków itp., które administracyjnie są obecnie częścią innych, to wg mnie ma sens, np. https://www.openstreetmap.org/node/3009747261

Znaczy dla nie-hamletów kasować?

Warto pamiętać, że np. wsie nadal nie maja granic, ale w przypadku Krakowa wg mnie spokojnie może zostać usunięty

A https://www.openstreetmap.org/relation/2603398#map=14/52.4549/21.0137 nie wystarczy?

Skoro jest granica to powinno. Trzeba jeszcze wybadać nawigacje zanim się będzie usuwać.

Raczej za wcześnie, żeby wydawać takie kategoryczne sądy, ale jeśli mielibyśmy usuwać te niepotrzebne, to przy tagach hamlet, isolated_dwelling i podobnych szczególnie bym sprawdzał czy na pewno są niepotrzebne.

Jeśli jest granica, to może rzeczywiście wystarczy. Choć jak zauważył Dotevo warto jeszcze sprawdzić jak to wygląda od strony nawigacji.

Ale jestem w stanie sobie wyobrazić dziesiątki miejsc, gdzie, w przeciwieństwie do mojego przykładu, granic nie ma – i tam bym zostawiał is_in. Przynajmniej do czasu aż granice nie zostaną dodane.

Ja osobiście uważam, że is_in=* można kasować, chociażby dlatego, że jest zbyt ogólne.
Ale uwaga - is_in:= powinny IMO zostać (czyli is_in:province= is_in:village= itp.)

Podsumowując - rzeczy typu is_in=Poland, is_in=duże_miasto_z_dawno_zmapowanymi_ganicami można kasować, ale niektóre is_in są przydatne. Zwłaszcza te dla wsi.

Przed usuwaniem sprawdzić czy granica istnieje, jeśli nie istnieje to na pewno nie kasować.

Innymi słowy - te w Krakowie ( http://overpass-turbo.eu/map.html?Q=%3C!–%0AThis%20query%20looks%20for%20nodes%2C%20ways%20and%20relations%20%0Awith%20the%20given%20key.%0AChoose%20your%20region%20and%20hit%20the%20Run%20button%20above!%0A–%3E%0A%3Cosm-script%20output%3D%22json%22%20timeout%3D%2225%22%3E%0A%20%20%3C!–%20gather%20results%20–%3E%0A%20%20%3Cunion%3E%0A%20%20%20%20%3C!–%20query%20part%20for%3A%20%E2%80%9Cis_in%3D*%E2%80%9D%20–%3E%0A%20%20%20%20%3Cquery%20type%3D%22node%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Chas-kv%20k%3D%22is_in%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cbbox-query%20s%3D%2249.999795027127405%22%20w%3D%2219.827919006347656%22%20n%3D%2250.115955152247984%22%20e%3D%2220.085411071777344%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fquery%3E%0A%20%20%20%20%3Cquery%20type%3D%22way%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Chas-kv%20k%3D%22is_in%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cbbox-query%20s%3D%2249.999795027127405%22%20w%3D%2219.827919006347656%22%20n%3D%2250.115955152247984%22%20e%3D%2220.085411071777344%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fquery%3E%0A%20%20%20%20%3Cquery%20type%3D%22relation%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Chas-kv%20k%3D%22is_in%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cbbox-query%20s%3D%2249.999795027127405%22%20w%3D%2219.827919006347656%22%20n%3D%2250.115955152247984%22%20e%3D%2220.085411071777344%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fquery%3E%0A%20%20%3C%2Funion%3E%0A%20%20%3C!–%20print%20results%20–%3E%0A%20%20%3Cprint%20mode%3D%22body%22%2F%3E%0A%20%20%3Crecurse%20type%3D%22down%22%2F%3E%0A%20%20%3Cprint%20mode%3D%22skeleton%22%20order%3D%22quadtile%22%2F%3E%0A%3C%2Fosm-script%3E ) pokasuję, inne zostawię w spokoju.